Erna’s ris bak speilet

Publisert 17.8.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Høyre fornekter seg som kjent ikke når det gjelder holdningen til syke, arbeidstakere o.a. Det skal koste å være syk – de syke skal tape på det. Det er velkjent Høyre-politikk. Jeg sikter til Erna Solbergs uttalelse i et intervju i TV-nyhetene 14. august. Der gjorde hun det klart at hvis ikke flere kommer ut i arbeid, så vil det bety at man kanskje øker til 43 timers arbeidsuke, og at en del sosiale goder kuttes ned eller ut. 

Hun bør ha i minne at de godene vi har her i landet er opparbeidet – ofte gjennom et langt arbeidsliv: Kort sagt har man betalt for godene på forhånd! Selvsagt er der et antall arbeidsledige som ikke sier ja til tilbudte jobber, og det er helt greit at hvis noen kan få en jobb de kan klare men er redd for å «skitne til hendene», så er ikke det akseptabelt. Men her er det syke og mer eller mindre uføre så lett trekkes inn i bildet av Høyre. Man kan altså utmerket godt gå på jobb med både litt feber og andre problemer selv om andre lett smittes, og at man dermed får enda flere syke. Så langt tenker ikke Høyre-politikerne.

De tapene som samfunnet får som Høyre antyder i forbindelse med «for mange syke og uføre», skal altså i følge Høyre dekkes ved å redusere sosiale goder. Da bør sannelig Solberg & Co se nærmere på hva som sløses bort av mangfoldige milliarder hvert år på innvandring, såkalt bistand til all verdens utland og f.eks. kultur. Der er det store og rike muligheter til å skjære ned så det monner!

Nå har Høyre ved helseministeren bebudet å skjære ned på støtten til tannhelse for barn og unge. Her har vi et konkret eksempel på Høyre’s holdning til »almuen». Høyres kjernevelgere er stort sett velstående mennesker som neppe får problemer med de nevnte nedskjæringene – de har rikelig å ta av.  Så – skitt i de andre! Jeg minnes ofte hva flere av de eldre ofte sa da vi diskuterte politikk; – «Høyre-politikk er en stygg politikk!  De bare tenker på seg selv og sine.  Andre skal ikke unnes noe.»  De visste nok hva de snakket om, og vi ser klare konturer pr. i dag også.