EU må ikke tabbe seg ut!

Publisert 7.1.2020
Foto: Sfm.no

Det er total feilvurdering av EU, dersom de forbyr produksjon og salg av bensin- og dieselbiler allerede i 2025. Før det eventuelt gjøres, må markedet tilbys bedre fungerende løsninger enn ladbar batteri-drift! Bøygen de må seire over, er oljeselskapenes veto mot å slippe eksisterende super-løsninger fri til produksjon hos bilfabrikkene! «Ikke før oljen tar slutt,» sier de som administrerer «det svarte gull».

For løsninger som er mye bedre enn dagens el-biler finnes. Men som sagt holdes de tilbake av de store olje-magnatene som styrer verdens-økonomien. Allerede på 1980-tallet hadde en amerikansk motor-ingeniør konstruert et apparat – montert i motorrommet på hans trofaste V-8 sedan. Innretningen spaltet vannmolekylene fra ferskvannet i «bensintanken» til oksygen og hydrogen. Hydrogen ble sprøytet inn i sylinderen – som bensin og luft, – og oksygenet fulgte vanndampen fra forbrenningen via eksosrøret ut – uten fnugg av forurensing! Etter 3 ukers kjøring til og fra jobb med vann-/hydrogendrift, ryktes det. Ingeniøren ble «kapret» av representanter for et stort, ledende oljeselskap. Bil, motor og tegninger låst inn i hvelvet hos administrasjonen. «Dette skal aldri settes i produksjon, før oljen tar slutt!» var budskapet fra selskapet. (Omtalt i dokumentar hos Readers’ Digest midt på 1980-tallet, med fotos.)

En annen variant som bør settes i produksjon – før man gjør den tabben å tvinge folk til å kjøpe batteri-bil, – er Thorium-drevne biler. Det radioaktive, ikke-eksplosive grunnstoffet Thorium er allerede brukt til å drive generatoren i flere test-biler (se YouTube). Forskerne på dette spesialfeltet har beregnet at en Thorium-bit på 8 gram kan drive en elbil kontinuerlig i 100 år. Og testbilene oppførte seg som andre el-biler! (Når en Thorium-bil står parkert hjemme, kan bilen kobles til huset, og Thorium-generatoren kan gi huset 12 volt strøm til lys, TV o.l. En miljøvennlig kraftkilde!) Det er slikt EU og Verden bør satse på. Først DA kan man snakke om utfasing av produksjon av nye fossil-biler! Mht. Thorium – India er kommet lengst mht. forskning og anvendelse, og har verdens største forekomster. Norge er på 3.plass, med over 100.000 tonn oppdaget under mosen i Telemark. Det er kampen for slike løsninger våre «grønne» politikere må kjempe for! Men dette må i produksjon først! Folk vil ha biler som er driftssikre, og går så langt man vil – uten lade-tull!

Løsningene er der! EUs ledere – og andre statsledere – må rette fokus mot en forskning, utvikling, og en fristilling av disse virkelig gode miljøtiltakene! Men å få olje-selskapene til å bli med på det, blir en Urias-utfordring! Verd likevel!

Terje Haugom