EU vil ha oss over på plantebasert kost. Blir joints inkludert?

Publisert 11.3.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

EU mener at bøndene må legge om landbruket og forbrukerne må legge om kostholdet. For å nå klimamålene og de helsepolitiske målene skal nås må produksjonen av rødt kjøtt ned med 89% i forhold til produksjonen i 2021! Melkeproduksjonen skal reduseres med 70%!  Da betyr det nok at man heller skal tygge drøv eller hva??

Nå midt i en krig og mat er under press så skal vi altså over på kyrnes matfat? Hva da med våre vilt-dyr? Skal de formere seg til det dukker opp dyresykdommer som kan ramme mennesker? Hva med hjortedyr, reinsdyr, elg, andre fuglearter i vår fauna som er spiselige vilt fugler? Noe av fuglene er jo «rødt kjøtt»?

Hva med den samiske kulturen hvor tam rein er en del av deres inntekter, og hvor de har levd med reindrift i tusener av år? Altså, da går dette ut over matproduksjon som ligger på boks og som er holdbar i flere ti-år, og som kan brukes som rasjoner i kriser sammen med annet som man produserer på nesten samme måte? Her tror jeg at EU sover i timen og sov i timen da vettet ble delt ut!

Her til lands kan dette bety at vår villreinstamme får enda flere sykdommer om man ikke forvalter mengden, samme med hjort og rådyr og elg. Mener de da at selv om jakt pågår så skal dyret destrueres? Snakk om idioti! Dette betyr også at selv de som styrer i EU selv får matmangel, sykdommer de ikke ser for seg, og den tanken streifer dem nok ikke. Syns jeg ser et overgrodd Belgia, Nederland (men der er dem jo infiltrert av narko så det holder), så der skal man ikke vente at fornuften er intakt.

Ellinor Nerbø