Familien – den siste skanse!

Publisert 4.10.2017

Av Thorbjørn Andersen
Illus.foto: Coulorbox

Lesere som har et klart grunnsyn på den vestlige, og tradisjonelle familiestruktur – bør sette seg ned, og betrakte hva som EGENTLIG har skjedd i senere tid.. Det er slett ikke hyggelig og oppmuntrende betraktninger for dem – med tanke på morgendagen. Kjernefamilien – mor. far, barn – er det som har vært tradisjon – Inntil de seneste år, der kanskje oppløsning og nedbrytning har vært ekstra merkbart. (Lesere som tviler – kan bare se seg omkring).

Oppløsningen – er imidlertid en del av strategien som visse krefter bruker, bevisst og kynisk – for å ødelegge nettopp nevnte kjerne. (Det er neppe alle lesere klar over). Derfor skal man være på vakt overfor alle sosialister – uansett politisk farge. (Rød, brun, eller svart). Sjelden. eller aldri, er det noe positivt fra den kanten.

Spesielt – (og for noen, garantert provoserende) har den såkalte ”frigjøringsideologien” for kvinner vært avslørende. De mest radikale har brukt mange feministknep i den sammenheng, for alt det er verdt. (Jeg sikter til den ofte omdiskuterte kjønnskvotering). Er det ikke den beste – uansett kjønn – som bør velges?

Skolen – er spesielt viktig i sosialiseringsprosessen. Fra barnehage, og videre oppover i systemet kan indoktrinering forekomme. (Det minner meg om boken stat og kultur fra 1974). Forfatter av nevnte bok – Henrik Groth – var kjent for sin skarpe penn, noe som følgende sitat viser: ”Siden hele vårt skoleverk og all utdanning klart og tydelig er rettet mot det samme mål, må man undre seg over vårt tålmodige folk. Finnes det virkelig i Norge et overveldende flertall som vil at barnets sjel, skolens mål og de voksnes kultur ganske enkelt skal være Regjeringens og statens instrumenter under et bevisst arbeid for et sosialistisk samfunn?” (Groth var under 2. verdenskrig – motstandsmann).