Farlig forskjells-behandling gir grobunn for ekstremisme!

Av: Ann-Kristin Johansen
Konst. partileder i Moderatene
Illus.foto: Colourbox.com (JH Media)

Det gamle ordtaket «det er av sine egne en skal ha det», viser seg i praksis å leve i aller beste velgående i vår såkalte «retts – og velferdsstat» Norge. En rekke maktutøvende byråkrater og folkevalgte på flere plan, viser nå åpent at de godtar ren forskjellsbehandling av etniske borgere, ikke-etniske og ikke-norske borgere. Dette gjør de tross bedre vitende og i strid med den norske grunnloven.

Ignorerer all kritikk

Landets riksmedier stiller fortsatt opp og medvirker til at det oppstår en enda større splittelse blant folk i vårt samfunn. Farlig forskjellsbehandling gir grobunn for ekstremisme. Men å ta klare signaler og advarsler fra flere land, hvor borgerkriger har oppstått som en konsekvens av nettopp grov forskjellsbehandling, synes å være gresk for de ansvarlige i Norge. Det er nesten ubegripelig at både politikere og myndigheter, fortsatt ignorerer enhver form for legitim kritikk og klare advarsler. Aldri noen gang har de nevnte opptrådt så arrogant og så til de grader likegyldig som i dag, noe om selvsagt medfører en økt risiko for nye handlinger man ikke ønsker gjentatt i landet vårt.

Om man bare tar noen få eksempler: Asylsøkere og flyktninger har fått økonomisk støtte til både bil og førerkort, noe som er utenkelig å gi en etnisk norsk. Flyktninger har fått egne hus, men staten og kommunene betaler alle utgiftene gjennom landets skattebetalere. Dette er utenkelig for etniske norske borgere, særlig unge mennesker som sliter med å komme inn på et vanvittig og totalt skakkjørt boligmarked. I sistnevnte tilfelle er det ofte grådigheten til våre egne som rår. Det ser vi på de enorme summene som UDI har lagt i lommene på asylbaroner. Flere har måttet flytte fra sine boliger for at asylsøkere (økonomiske lykkejegere) skulle få plass. Nav har tilbudt telt til husløse etnisk norske, noe man ikke gjør til flyktninger og asylsøkere.

Et politisk ansvar

Hensikten med dette innlegget, er ikke å sette noen opp mot hverandre som kanskje enkelte kan få et inntrykk av. Hensikten er å vekke opp sovende politikere og byråkrater, og få dem til å fatte og begripe at også de har et ansvar for sin egen befolkning. Det er jo nettopp slik grov uansvarlighet fra politikere og myndigheter i mange land, som har ledet til at Europa i dag oversvømmes av mennesker fra land hvor det råder både krig og annen elendighet, og som tror at de skal bli millionærer over natten bare de klarer å krysse Middelhavet. Det sier seg selv at det er jo ikke mulig for noen.

Det er fullt tillatt å kritisere norsk flyktning- og asylpolitikk, all den stund den rammer landets borgere og befolkning – rent økonomisk. De som fortsatt hevder at Norge tjener stort på sin flyktnings- og asylpolitikk, bør samtidig stille seg spørsmålet om hvor landet får pengene fra til å dekke utgiftene som bare øker og øker. Pengene hentes ikke fra FN eller Brussel som noen kanskje tror, men direkte fra felleskassen til det norske samfunnet. Dette kan bare ikke fortsette. En viktig ting er også at asylsøkere og flyktninger, ikke lenger må kunne kreve mer av det norske samfunnet enn den øvrige befolkningen. Det er et politisk ansvar å påse at forskjellsbehandling ikke finner sted. Moderatene tar sitt ansvar på største alvor, og oppfordrer de folkevalgte på Stortinget til å gjøre nøyaktig det samme.