Fattigdom ingen unnskyldning

Publisert 20.5.2020
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Enhver er sin egen lykkes smed, heter det. Det gjelder for statsledere som for mannen i gata. Når statsledere opp gjennom historien – ved sin elendige måte å styre landet på, samt kriger, korrupsjon og maktsyke – har ført øst-europeiske land ut i nød, fattigdom og elendighet, er det bare slik det dessverre er! At statsledere og myndigheter i vest-europeiske land har klart det så mye bedre, er også bare slik det er.

Når vest-europeeren har slitt, tatt opp lån osv. for å skape seg et anstendig liv, skaffet seg hjem og verdigjenstander på fullt lovlig og demokratisk vis, er også det bare slik det er. Og det er den personens og evt. familiens private eiendom!

Med Schengen-avtalen og medlemskap i EØS er dørene åpne innenfor EU og EØS – i alle retninger, dog med begrensninger i disse pandemi-tider. Det forhindrer likevel ikke bander fra fattige områder i Øst-Europa å kjøre inn i de rikere områder i Vest-Europa, på utkikk etter ting de kan stjele, som så kan lett omsettes på hjemlige trakter, og gjøre dem selv til «baroner». Fine biler, motorsykler, påhengsmotorer, sølv og gull i private hjem osv. er objektene! Og jeg spør: Gjelder ikke det 7. og det 9. bud både i øst og vest, nord og syd?

Uansett – fattigdom er ingen unnskyldning! De burde heller jobbe iherdig med politikken og velferden i sine hjemland, så samfunnet der gradvis kan vendes fra armod til velferd og velstand. En ting som bør skjerpes inn her i vår del av verden er, at straffene for vinningsforbrytelser – også denne typen rendyrket tyveri – kan medføre straffer som virkelig avskrekker. Blir de tatt i vår tid, ser det ut til at Lovens lange arm hverken har vilje eller ressurser til å gi dem det de så visselig fortjener. I tillegg til å skjerpe politiets og rettsvesenets adgang til å bure slike kriminelle inn, må våre ledende politikere jobbe for å få Norge ut av EØS og Schengen, og skjerpe grensekontrollene.

Terje Haugom, samfunnsdebattant.