Feil prioritering etter Moderatenes mening

Bergen. Publisert 5.3.2017

Av Terje Haugom
Politisk kommentator MOD  
Foto: Frode Inge Helland / Wikipedia

Ifølge Nasjonal Transportplan (NTP) vil ny trasé Trengereid – Voss E-16 ikke stå ferdig før om 17 år! På de siste 17 årene har det gått mellom 300 og 400 ras på strekningen, og bare genuint flaks er det at ikke de virkelig store tragedier har skjedd!

De som er totalt avhengige av å benytte denne livsfarlige strekningen i det daglige, er engstelige og til dels vettskremte hver gang de passerer bratthengene, som det er rikelig av. Statens Vegvesen vet bl.a. om en kampestein på stipulert 3000 tonn, som henger faretruende løst like over veibanen på Stanghelle, men ingenting skjer med den.

Det tverrpolitiske partiet Moderatene (MOD) deler de veifarendes angst for denne strekningen, hvor det når som helst kan skje en og flere katastrofer – med tap av mange liv. Det er ikke noe som haster like mye i region Øst, som nettopp denne meget risikofylte veistrekningen Trengereid – Voss! Ei heller Ringeriksbanen! Det er viktigere å legge strekningen Trengereid – Bulken / Voss i tunnel, en å korte togreisen Oslo – Bergen med 1 time! Toget er trygt å reise med likevel! Men den dagen en full-lastet skolebuss får dommedags-steinen ned på seg, har staten selv skylden, og regjeringen må gå! For dette vet de om, men velger å prioritere andre prosjekter – som godt kunne vente! Stortinget bør så absolutt ta de nødvendige grep!

MOD har for lengst beskrevet hvordan en kopi av Lærdals-tunnelen kunne sikre den viktigste hovedveien Bergen – Østlandet, E-16. Riktignok med av- og på-kjøringstunneler, f.eks. ved Stanghelle, Dale, Bolstad, og Evanger, med start ved Trengereid og Bulken. Teknisk er det fullt mulig, men så var det viljen da! MOD tror folket langs den nåværende livsfarlige strekningen er enige med oss!