I et ”fellesskap” må alle ta sin del av ansvaret!

Publisert 4.9.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vi har nå gått inn i den siste uken foran det kommende stortingsvalget den 11.9.2017. Kampen om flest mulige taburettplasser på Løvebakken, er stor og ganske tydelig. Det spares heller ikke på kruttet, og rett ut sagt, svært så upassende uttrykk fra det ene partiet mot det andre. Denne valgkampen er ikke så helt ulik den amerikanske, hvor det synes å ha vært viktigere å slenge dritt om hverandre, enn å sette fokus på egen politikk som ønskes ført.

Når politikere også snakker om ”fellesskap” og ”alle skal med”, det siste et slagord som Arbeiderpartiet benytter i alle sine valgkamper, så er det nettopp et levende og trygt fellesskap de aller fleste i Norge ønsker seg, men et fellesskap der ”alle kommer med” og ”ingen faller utenfor”. Dessverre viser det seg gang på gang at det norske ”fellesskapet”, ikke fungerer i praksis slik det burde gjøre. For fortsatt faller ganske mange utenfor.

Vi må heller ikke stikke under en stol at det forekommer forskjellsbehandling i Norge på flere områder, til og med når det gjelder statens lovfestede trygdeordninger. I et ekte ”fellesskap”, skal alle behandles likt etter vedtatte lover og regler. Man skal ikke ha fordeler framfor andre, og bare fordi man har en annen nasjonalitet, tro eller kultur. En rekke medieoppslag i ulike norske aviser, har til tider bekreftet at NAV forskjellsbehandler mennesker mot bedre vitende.

I Norge bor det nå flere tiltalls forskjellige nasjonaliteter. Det sier seg selv at Norge ikke kan holde alle disse menneskene orientert om alt på deres eget språk. Mange forlanger faktisk at all info skal gis dem på morsmålet, samtidig som de selv ikke vil skjønne at dette koster og er ikke gratis. Det må ikke være galt å forlange at enhver som bosetter seg i Norge, enten de når er flyktning eller asylsøker, lærer seg språket. Det har de et personlig ansvar for å få lært seg.

I et ”fellesskap” må man selvsagt også påse at man ikke lar noen slippe rimeligere unna straffeforfølgelser for begått kriminalitet, og bare fordi vedkommendes har en annen nasjonalitet eller kultur. Norske lover skal overholdes av enhver som befinner seg på norsk jord. Det er også på høy tid at norske forsvarsadvokater, sørger for at vårt lovverk ikke blir ytterligere undergravet. Forsvarer har alle rett på – ja, men etikk og moral må gå foran.

Uten tvil blir det et spennende stortingsvalg. Norge kan ende opp med fire nye år med Erna Solberg & Co, eller at Arbeiderpartiet danner en ren mindretallsregjering. Senterpartiet kommer uten tvil til å spille en markant rolle. Med Venstre, KrF, MDG og SV vil det nok ikke gå like bra tror vi i sfm.no. MDG lever i sin egen lille verden, og det tror ikke vi i sfm.no tjener partiet. De har jo og erklært seg som bilhater-partiet nr. 1. Det kan koste dem dyrt.

Et godt og rettferdig valg ønskes dere alle!