Finale for gratisbilismen!

Bergen 25.7.2016

Av Terje Haugom.
Politisk komentator Moderatene
Illus.foto: Colourbox

Statkraft har uttrykt bekymring for det galopperende antall el-biler, mht. lading og strømforbruket, som vintersdag truer med å mørklegge både by og land, dersom dette fortsetter!

At bompengesystemet er totalt unødvendig i rike Norge, er noe vi i partiet Moderatene (MOD) har hevdet lenge. Men – i rettferdighetens navn -, når vi nå en gang må slite med dette statlige flåeri, er det nå på tide at alle bilister behandles likt!

De kommuner som hadde planer om å få delfinansiert nye veiprosjekter og oppgradering av eksisterende, sliter nå med et regnestykke som ser lite lovende ut. Ta Askøy f.eks., hvor 4 av 10 passeringer er gratisbilister i el-biler. Bømlo har liknende problem. Og signalene er likelydende fra alle kommuner som har bompengesystemet i hele landet.

Det sies at de sannsynligvis må øke satsene for å nå sine mål, eller legge prosjektene på is. MOD har registrert at Norge nå har så mange el-biler i drift på veiene, at gratis-festen må ta slutt – helt og holdent! El-bilene sliter også asfalt, og tar plass på P-plasser og ferger, og så å si INGEN av el-bileierne har kjøpt slik bil utfra miljøhensyn, men pga. avgifts-fritakene!

MOD – som egentlig er prinsipielt motstander av så vel bompenger som årsavgifter -, anmoder likevel myndighetene om å gjøre ende på gratisbilismen, og det omgående! La el-bilistene betale både bompenger og årsavgifter – og evt. andre knyttet til normale biler – på lik linje med oss andre! Det er både rettferdig og høyst påkrevd! Vi andre skal ikke sponse gratis-folket, og slett ikke vil vi ha høyere takster enn slik de er nå! En for alle, og alle for en!

Dessuten: Forskere i Europa har dessuten slått fast at både produksjon av de nye og destruksjon av de utrangerte kjempe-batteriene forurenser mye mer enn det diesel- og bensin-biler gjør til sammen. Noe å tenke på?