Flere enn Putin må stå til ansvar

Publisert 8.4.2022
Illustrasjonsfoto: Wikimedia/Hypergio

Det er sant det som er skrevet både her og i andre medier om russernes drap. Jeg er enig med tolkingen at det her er snakk om et rent folkemord. Det skjerpende i dette er at russerne gir Ukraina skylden, for enten å ha fabrikkert bevisene eller for å ha gjort dette selv. Bevisene og vitner til russernes fremferd, vil alene få Putin dømt. Men Putin er ikke den eneste skyldige. Vi må nok plusse på utenriksminister Lavrov samt forsvarsministeren som også er forsvarssjef.

Ingen av disse kan reise utenfor Russland. Da vil de umiddelbart bli pågrepet. Men uansett som følge av sanksjonene, kan de ikke forlate Russland annet enn til Kina. Reiser de andre steder i Asia, kan myndighetene i de landene pågripe dem. At de ansvarlige benekter at drap har skjedd, så gjør det forbrytelsen verre. Av flyktninger som har ankommet Norge, er jeg sikker på at blant dem er det mange som har sett det uhyggelige som har skjedd i deres kjære hjemland.

Når det ukrainske militære slo tilbake mot de russiske soldatene, og russerne ikke klarte å befeste og holde på okkuperte områder, fordi de ukrainske soldatene hadde bedre stridsmoral enn russerne hadde, da følte vel russerne det samme som amerikanerne følte ovenfor indianerne i de store indianer krigene i USA hvor en død indianer var en god indianer. Altså! Hatet overfor ukrainerne ble slik at en død ukrainer var en god ukrainer. På meg virket det som at det var Moskva som pisket opp stemningen. De soldatene som ikke var enig, deserterte.

Det store spørsmålet nå, er hvem som gav ordre om tortur og drap av sivile. Begikk de russiske soldatene dette på gøy? Var de ikke lenger russiske soldater, derimot en syk mobb? Ettersom rapporter på udådene omsider nådde Kreml, så hadde Putin bare ett å gjøre, å sette i gang etterforskning. Men ettersom de hevdet at hendelsene var plantet, så er det den sykeste unnskyldningen jeg har vært borte i. Bevisene er klokkeklare. Som følge av Kreml sine uttalelser, måtte ordrene ha kommet fra Moskva. Putin burde da umiddelbart ha grepet inn.

Om Putin er den ansvarlige i tillegg til en eller flere av de overordnende generaler i Moskva, så må disse stilles til ansvar i Haag. Men så er spørsmålet hvem som skal så få dem dit? De reiser nok ikke dit frivillig. Hvorfor ikke bruke NATO til det, med en arrestordre fra domstolen i Haag, og at de bruker FN symboler på uniformene, og utstyrt med en arrestordre. Man har absolutt bruk for slike enheter. Disse kan ta seg av statsledere som bryter med folkeretten, slik det var i Jugoslavia for noen år siden og nå Russland.

Det er også en ting jeg ikke skjønner. Hvorfor blir ikke Russland fratatt stemmeretten i sikkerhetsrådet? Da USA dannet FN, skulle de så absolutt ha muliggjort noe slikt, og da med tanke på det vi har sett i Ukraina, et folkemord – iscenesatt av Russland. Det tragikomiske vi her er vitne til, er at Putin påstår at de nå er i krig mot en naziregjering i Ukraina. Det er bare det at President Volodymyr Zelenskyj er jøde, så da faller de russiske påstandene på sin egen urimelighet, ikke minst påstanden om at Russland vil frigjøre Ukraina for nazisme. Grunnene som Putin har brukt for å rettferdiggjøre at de skulle gå inn i Ukraina, har faktisk falt sammen som ett korthus.

Hans Bauge
Samfunnskritiker