Flyktninger med barn sendes ut av Norge etter mange års botid

Publisert 28.2.2022
Illus.foto: Colourbox

I fjor fikk 90 foreldre med norske barn eller barn med lovlig opphold i Norge, beskjed om å forlate landet. Noen av dem har brutt straffeloven, mens andre har brutt en lov bare innvandrere til riket kan bryte: utlendingsloven. Utlendingsloven har ingen foreldelsesfrist og konsekvensene blir store for barna som har fått sterk tilknytning til Norge.

Et utvalg som har sett på utvisningssaker hvor barn er involvert har levert en rapport som man bør ta tak i. Bare de siste tre årene er 276 barn berørt. Et flertall i utvalget mener utlendinger med barn i Norge som hovedregel ikke skal utvises ved brudd på utlendingsloven. De mener det bør være myndighetenes ansvar å sende ut mennesker innen rimelig tid. Et menneskeliv er altfor kort til at folk som har bygd opp liv i Norge, kan kastes ut av landet etter å ha bodd her i mange år.

Tror nok det er andre som bør kastes ut av Norge før man sender familier med barn som er oppvokst her i landet. Barnas beste skal veie tungt når vedtak om utkastelse skal vurderes.

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Trondheim og fylkestingsrepresentant i Trøndelag