Forbud mot kamphunder!

Publisert 24.5.2019
Foto: Colourbox

En hund kan være menneskets beste venn, heter det. Men en hund kan gi både voksne, barn og små valper traumatiske opplevelser! Det er de store, kraftige og aggressive kamphundene jeg sikter til. Det er nemlig slik at ikke alle kamphund-eiere tar sitt ansvar for andre menneskers og dyrs liv og helse like høytidelig!

Noen av disse skremmende beistene får til tider løpe fritt omkring – både i skogen, på byfjellene, – og i eierens ikke alltid like godt sikrede hage! «Den er så snill, så!» er en vanlig floskel disse uansvarlige hundeeierne serverer, når engstelige foreldre prøver å spørre hvorfor ikke disse kjøtteterne ikke holdes i stram lenke. Og da junior (39) gikk en tur med sin nyanskaffede valp – i bånd – på veiene mellom rekkehusene, kom et digert beist settende ut gjennom hekken, og hadde det ikke vært for et velplassert spark mot dyrets hode, hadde den lille, livredde valpen vært drept på stedet. Eieren kom løpende, og beistet lystret da. Etter dette er lille Charlie svært nervøs og tydelig engstelig for å måtte bli med på luftetur. Slik skal det IKKE være!

Angst for kamphund er ikke godt å leve med, hverken for barn, voksne eller rolige familie-hunder! Jeg foreslår at Stortinget vedtar et generelt forbud mot kamphunder, som pr. erfaring er aggressive mot mennesker og andre dyr – store eller små! Og at de som har slike, blir pliktig til å levere kamphundene fra seg til avliving!

Terje Haugom.