Formidling av krigshistorie i Trøndelag – 85 årsmarkeringen av 2. verdenskrig i Norge 2025

Publisert 4.4.2024
Foto: Wikipedia / Ingeborg Hjorth / Falstadsenteret

Er Trøndelag fylkeskommune negativ til å være med på å formidle krigshistorien i Trøndelag?

I 2025 er det 85 år siden Norge ble invadert av tyskerne. Okkupasjonens fem lange år var preget av tapper innsats av både befolkningen og motstandsbevegelsen. 85 år har snart gått siden invasjonen. Kan vi legge krigen bak oss eller skal vi minne kommende generasjoner på hva som skjedde?

2. verdenskrig handler ikke bare om de store hærene og de store angrepene, men den handler om enkeltmennesker. Alle enkeltmenneskene som på en eller annen måte fikk livet sitt endret på grunn av en gruppe menneskers hatefulle ideologi. Det er det som er viktig å tenke på når vi ser at mange av krigens grufulle metoder kommer til syne også i dagens samfunn.  Alle sier at vi ikke må glemme krigen. Man sier at vi må verne om den freden som ble lovet og ønsket av alle etter krigen.

Hvordan harmonerer dette med innstillingen fra fylkesdirektøren om formidling av krigshistorie i Trøndelag, hvor konklusjonen er at fylkeskommunen ikke går videre med dette. Hva slags signal gir dette når vi alle sier at man skal ikke glemme? Tanken var at formidlingen av, og undervisningsoppleggene rundt minnesteder i Trøndelag, for både skoler, innbyggere og tilreisende, kan inngå i en mer helhetlig markering i forbindelse med 85 årsmarkeringen for krigen i 2025, slik at dette også kan få varig økt oppmerksomhet.

Man ønsket å sette ned en ressursgruppe med sentrale ressurspersoner fra Falstadsenteret, NTNU og museumsfaglige representanter. Saken må avklare behov og muligheter for finansiering fra både det offentlige og private aktører. Nå ønsker fylkeskommunen å trekke seg ut av dette opplegget og skylder på økonomi. Saken kommer opp i Hovedutvalg for Kultur og vi får håpe på et annet resultat.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag