Fornyelser og forbedringer må til på flere områder!

Publisert 19.10.2017

Av John G. Johnsen
Foto: Sfm.no

Vurdert mot landområde og topografi er Norges utbygging og vedlikeholdsutgifter betydelig større enn Danmarks. Uten oljetilskudd i statsbudsjett er det nødvendige antall skattbare arbeidsplasser og innbyggere betydelig høyere enn i dag, er 15 millioner for mange?

Ny firefelts motorvei og dobbeltsporet høyhastighets jernbane fra Oslo til Nord-Norge og tilbake rundt Vestlandet og Sørlandet i retur il Oslo og fra Bergen til Oslo over fjellet med påkobling fra Haugesund og Stavanger. Arbeidet deles opp i seksjoner etter topografi og vanskelighetsgrad. For å spare tid for ferdigstillelse, er hver seksjon en egen kontrakt og alle kontraktører starter arbeidet etter avtale og tilnærmet samtidig. Med mange kontraktører som leverer etter avtale, ferdigstille og overleveres traseene mye tidligere enn om noen få kontraktører hadde alt. Det raskeste og billigste er å bygge motorvei og jernbane samtidig i nærliggende trase.

Tofeltsvei nærmest jernbane etableres først og er hele tiden ferdiggruset eller oljegruset, rundt en kilometer lenger enn de andre og brukes til driftsproduksjon av de andre traseer. Etablering er i utmark, ubebygget område og på fjellgrunn. For å unngå norsk inflasjonspress, er utbyggerne store internasjonale og kostnadseffektive aktører som leverer etter avtale. Norsk spesialkompetanse aksepteres når kontraktør ønsker det. Intensivt utbygging medfører lange arbeidsdager 6 eller 7 dager i uken fra tidlig morgen til sent på kvelden. Er produksjon og kvalitet eter avtale, godkjennes deres organisering av arbeidet. Finansiering er det årlige overskudd til oljefondet og om nødvendig, investeringstilskudd fra fondet. Å investere noe av oljefondet i ny og effektiv infrastruktur i Norge, en investering med positiv avkastning. Bompengeinntektene tilbakebetales investor etter fratrekk av driftskostnader. Etter 1 til 2 års planlegging starter kontraktørene arbeidet. Anbudskostnad utbetales etter godkjennelse av hver 500meter eller hver kilometer.

Nytt transport alternativ er under utprøving, person og varetransport i tilnærmet lufttomme rør. Kan teknologien brukes, er det et alternativ.

Kostnaden med dagens administrasjoner og styrer i bompenge etablerte veier, avvikles. Ny administrasjon er en minimal hoved administrasjon og den totale veilengde inndeles i ansvarsområder med lokal vedlikeholds avdeling. Administrasjonen er i region med lav verdiskaping. Styret er det nye departementet.

Når trailere, varebiler ankommer Norges grense, kontrolleres det at de har godkjente vinterdekk på samtlige hjul, nødvendig antall kjettinger, godkjente bremseklosser og annet sikkerhetsutstyr, før de godkjennes til vare transport på glatte vinterveier. Ingen sjåfør, uten vintererfaring og under 25 år, får tillatelse til å kjøre på vinterglatte veier. Disse sikkerhets krav til kjøring i Norge, på smale, svingete og bratte bakker, er Norges ekstra sikkerhetskrav, og de er ufravikelige. De som bestiller transportutstyr, er økonomisk ansvarlig for at transportørs utstyr, godkjennes på grensekontroll. Avviser kontrollørene å godkjenne transportutstyr og personell, er det eksportørene og importørenes økonomiske ansvar, når varebil og trailer, stanses og parkeres, frem til godkjennelse foreligger.

Alternativet til landtransport er konteiner skip, ett daglige anløp av hurtiggående konteiner skip fra Kirkenes til Trondhjem og to anløp til Danmark, er dette eller en annen fordeling av anløp av interesse?

Strandsoneproblemet er et lokalt problem rundt Oslofjorden og problemet løses med noen forutsetninger. Områder fra middels høyvann og 5meter opp, er strand og badesområder med etablert vei, parkeringsplasser og toaletter. I områder der det er plass til både bade område og naust, er naust tillatt. I områder høyere enn 5 meter, er det tillat å etablere boligområder med nødvendig infrastruktur og lokal rensing av alt brukt vann renses for partikler og virus før utslipp lokalt, på under 40 meters dybde.

Eier av tomt og bygningsmasse, ønsker å utvide med påbygg eller frittstående garasje eller annen bebyggelse, har automatisk tillatelse, når naboer har vurdert og akseptert utvidelsene. Før igangsettelse, mottar regionen tegninger og størrelse av ny bygningsmasse. Aksepterer ikke naboene utbyggingen, inntrer offentlig vurderings rett på godkjennelse eller avslag.

Offentlige utleieleiligheter til familier og enslige i alle regioner, har første prioritet. Oljefondet dekker investeringene og utleie dekker investeringskostnader. Regionen overtar leilighetene til utleie og vedlikehold. Hver region har alltid et akseptabelt overskudd av ledige leiligheter.  

Norske og internasjonale firmaer som søker og får utvinningstillatelse av Norges natur og menneskeresurser etablerer hovedkontor i produksjonsregion med minst verdiskaping. De aksepterer at staten er medeier i selskapet. De som har hovedkontor andre steder, flytter hovedkontor til produksregion. Aksepterer de ikke de samme skatte- forutsetninger som norske bedrifter, får de ikke eller de mister eksisterende produksjonsavtale. Brudd på forutsetninger, medfører en betydelig bot og tap av produksjonstillatelse. En driftstillatelse kan ikke selges, den tilbakeføres giver. Driftsutstyr selges eller fjernes av eier.