Forsvar av eget land og kultur er ikke rasisme!

Bergen. Publisert 6.4.2017

Av Terje Haugom
Foto: Colourbox

Hvor mye må vi finne oss i? I en video publisert av Sveriges Förenade Muslimer blir kvinner oppfordret til ikke å bruke parfyme, ikke vise bar hud og ikke gå ut av hjemmet uten tillatelse fra mannen. Lar svenskene slikt passere, uten å sende slike ekstremister ut? Dette kunne også vært proklamert i Norge, hvor det å ansette kvinner med den middelalderske og kvinneundertrykkende niqab, går foran søkere med vel så høy kompetanse, men uten niqab. IRN fortjener både pepper og stans i all støtte!

Det er nå etter hvert på tide å stille det uunngåelige spørsmål: Hvor mye skal vi her i Norden finne oss i fra innvandrere som ikke vil gi slipp på middelalderens svarte gru de drar med seg? Våre nordiske kulturer står i fare, fordi våre folkevalgte er for veike! Det stilles ingen krav, det gis økonomisk støtte og sosiale rettigheter i fleng! Men hva får vi tilbake? Sure oppstøt fra en kultur vi ikke vil ha her, og ingen er i stand til å stoppe denne islamiseringen som foregår – rett utenfor våre stuedører! Gjestene skal følge vertens regler! Ikke omvendt!

Nordmenn og svensker må være like tøffe som sveitserne! Enten fjerner muslimene alt som de kaller religiøse plagg i det off. rom, og slutter å motarbeide integreringen med slikt vanvittig tull som Sveriges Förenade Muslimer og IRN driver med, eller så må de dra herfra! Det er ikke rasisme å forsvare sitt land, sin historie og sin kultur mot dem som kommer som gjester, og aktivt går inn for å sabotere det vi har! Vi forlanger respekt og takknemlighet, – ikke forsøk på å blåse liv i glør i en ild som aldri skulle vært tent!

Nå må styresmaktene våkne! Det må stilles ultimate krav til innvandrere – særlig muslimer – om å rette seg etter, og leve i pakt med den kultur, den mat og bekledning, og det kvinnesyn vi har i Norden! Vi ønsker ingen reprise på 9.april 1940! Den gang sov vi, og trodde alt var såre vel! Er vi blinde nå igjen?