Fortsatt mye ugjort på norske veier

Illustrasjonsfoto: Sfm.no
Publisert 6.11.2020

Det er langt mellom Bergen og Oslo, mellom Stavanger og Oslo, mellom Bergen og Trondheim, mellom Trondheim og Tromsø. Det er enda lenger mellom Svinesund og Kirkenes. Riktig nok er det nå ferdig motorvei på E6 fra riksgrensen og helt til Moelv i Hedmark (Innlandet), men det koster å kjøre på den. Strekningen fra riksgrensen til Moelv er på 267 km og koster kr. 232,60 for en bensindrevet personbil, altså kr. 0,87 pr. kjørte km. Dette ifølge www.bompengekalkulator.no.

Flere av våre europa-, riks- og stamveier har mange farlige og dårlig doserte kurver. Dette er en av årsakene til at både busser og store vogntog velter når føret er glatt. Selv på E6, E8, E16, E18, E39, E134, kan man treffe på strekninger med feildoserte kurver. Det kan vel ikke være meningen at man, selv med en liten personbil, skal henge i sikkerhetsbeltet når man kjører gjennom en kurve på en vei hvor fartsgrensen er 80 km/t.

Det bør være udiskutabelt at alle kjørende (uansett størrelse på kjøretøy eller type framkomstmiddel), selvsagt har en plikt til å avpasse farten etter forholdene. Det er jo en gylden regel for økt sikkerhet for enhver som befinner seg på veien. Dog må det være tillatt å stille spørsmål om hvorfor det ofte skiltes med 80 km/t fartsgrenser på steder hvor kurver er tydelig feildosert. Når kurven går til høyre, skal selvsagt veibanen helle i samme retning – ikke motsatt.

Mange av våre europa-, riks- og stamveier er ikke bygget for å tåle den enorme trafikkøkningen av kjøretøy i 50 tonns klassen. Og mange av broene på våre riks- og hovedveier, er faktisk så smale at selv ikke en trailer og en personbil kan passere hverandre. Staten har hovedansvaret for det norske riks- og stamveinettet. Det er å håpe at det settes inn økte bevilgninger, slik at Norge også en dag kan framstå som et land hvor det er trygt å kjøre bil. Det kan fortsatt ikke Norge skilte med.

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ