Fra Ellinors sylskarpe penn

Publisert 17.12.2018
Foto: Colourbox

Folket og politikerforakten

Det er ikke så fryktelig vanskelig å tenke at folk nå bør tenke at forrakt for sittende politikere lokalt som sentralt nå ser ut til å øke i omfang. Når var det en politiker i sittende maktposisjon som var og er å lite på?? Har det noen gang vert det? Selv i noe så alvorlig som helsesektoren har det nå blitt svært tvilsomt om man kan lite på selv legestanden? De siste årene så har svært mange ikke norske såkalt påstått utdannede leger ikke foretatt seg den legegjerning de er satt til. Det har en god del nordmenn erfart over en tid, noen har oppdaget feil etter svært kort tid.

Man kan da spørre seg om dette kan være et ledd i å diskreditere pasienter om man har oppnådd en viss alder?? DET kan der være mange årsaker til at noen mennesker føler på i flere situasjoner av ens liv. Samtidig så finner man ut at enkelte leger har problemer med det norske språket selv om man kan se ut til å «mene at man kan sine saker», men hvor pasienten får føle at her er noe fundamentalt galt har forekommet på flere måter! Slikt skal vel knapt kunne være mulig å få se og oppleve, men dessverre så får man se sånt av og til.. I noen slike tilfeller så blir det for noen at enkelte ting man plages med bare blir verre og gjør ens situasjon enda verre uten at dette får følger for vedkommende lege.

Den eneste måten å reagere på er å få ut til folket at så skjer for å få folk til å skjønne at å «ty til» etter å fått «på-prakket seg» en lege som har språkproblemer, som deretter ikke forstår en pasients mulige handicap som ender med helt andre løsninger man skulle ønsket at man slapp?? Mange slike «feilbehandlinger» av ulik art har ødelagt livskvaliteten til svært mange. Kan man da si at man har verdens beste legestand i annerledes-landet og dustelandet NORGE??? Dette skyldes aller helst våre styrende organer på området, en ufullstendig helseminister som hører på idioter av noen medhjelpere!! Man klarer ikke «tenke sjæl»!!

EØS borger asylsøker i EU

Som norsk statsborger som søker asyl i et annet europeisk land med bakgrunn i en norsk barnevernssak, får norske Silje innvilget asyl i et annet europeisk land. Hvor mange kommer etter i kjølevannet av denne saken? Det er slik at Siljes rettigheter ikke ivaretas godt nok her i Norge som følge av barnevernet i Oslo. Dette forteller at barnevernet i Oslo (som de fleste steder) her til lands, bevisst har brutt menneskerettigheter i slike saker, og dette skjer med en «innlært overbevisning» om at kun det norske barnevernet påberoper seg sannheter selv om man lyver etter noter!

Man skal ikke ha fulgt rettssaker så mange ganger før man ser en trend hvor ansatte i dette hylekoret lyver etter noter og mener at løgnen er en sannhet. Dette vet vi som har fulgt dette i svært mange år samme hva «kildesorteringen» vil måtte mene. Trenger andre land som kunne tenkt seg å motta norske rømlinger for å gi dem asyl på rett grunnlag, så skulle jeg ønsket at også jeg kunne litt mer om andre språk for å få forklart at Norge ikke er et medmenneskelighetens land hva gjelder norsk barnevern, det er langt verre enn hva jeg antyder!! Dette innlegget er en kommentar på andre mediers omtale av at Silje nå får asyl i et annet europeisk land for seg og sin datter.

Ellinor Nerbø