Fra Ellinors sylskarpe penn

Publisert 27.5.2023
Foto: Colourbox

E-6 Sørfold fra Megården til Mørsvikbotn

Nå pågår denne debatten i Nordland fylkesting og Sørfold Senterparti har gått hard ut mot tilstanden i disse 16 tunellene som er både farlige, og tilfredsstiller ikke forskriften. Der er påpekt mange feil og mangler som dette, mangler lys+ sikkerhetsmessig utrustning + veibredden + høyden + feil i stigningen og kurvaturen. 12 av de 16 har bruksdispensasjon og denne går ut i år. Dette er farlig. Beredskapsmessig er disse en stor risiko. Er det da rart at man holder pusten for hver eneste av dem man kjører gjennom? Man føler seg som jeg sa som en pustemaskin på av og på-kobling når man ferdes på denne strekningen, og man ligger så langt til høyre som det overhodet kan gå an uten at man kommer opp på sidekanten i alle sammen. Jeg er helt på linje med uttalelsene som Sørfold Senterparti mener i denne saken, les an.no så ser man beskrivelsene av disse tunellenes tilstand. NÅ kreves det at noe skjer og det så snart det overhodet er mulig!

Svekket tillit til politiet?

I kraft av hendelsene i media den siste tiden og hvordan enkeltpersoner innen politiet opererer, er det nok grunn for å tvile på om tilliten er så på topp slik det hevdes i TV2-nyhetskanalen. Hendelsen på Kongsberg er totalt uakseptabelt, og det er riktig å luke ut individer som helt klart kan bevises fra overvåkingskameraer hist eller pist viser uholdbare hendelser som aldri skal forekomme. I flere tilfeller så ser man og er vitne til hendelser som er helt uakseptable, uansett hva et «forhold» har av innhold. Politiet skal være lovens håndhever, men er likevel forpliktet til å opptre med verdighet og ikke som en voldelig statlig ansatt. Man har IKKE lov til selv å bryte regler eller lover når man utfører sin jobb. Noen ganger så ser man at det går skeis, og ingen reaksjon i ettertid. Da er det inderlig godt at noen filmer hva som foregår, og det er bevis for hva som ikke skal skje, slik som på Kongsberg. Slike hendelser svekker tilliten til norsk politi.

Tidenes pensjonsøkning?

Ser at Jan Davidsen i Pensjonistforbundet er bekymret over at utslaget for minstepensjonistene som ikke får det samme som øvrige pensjonister får. Hva vil han gjøre med det? Forhandlinger for den gruppen faller som et korthus, og denne gruppen mister enda mer av sin kjøpekraft og faller mellom to stoler minst, kanskje et selskapslokale sine stoler til sammen. Altså man sakker akterut og sitter med smulene av årets lønnsoppgjør. Regner med at dette blir som sist, under en tier mer i måneden utbetalt. Noen skal visst sultes ut slik noen later det til at eldre de skal vi ikke ha, det koster for meget.

Ellinor Nerbø