Fra Ellinors sylskarpe penn!

Publisert 26.10.2018
Foto: Colourbox

”Ta pillene dine….”

Dette er overskriften i et innlegg på Resett , og kommentarene under er av det vante slaget, men noen av den gjør at enkelte trekker litt på smilebåndet hva omhandler «pillebruk», og hvilke piller det er snakk om. Jeg tenkte først på angrepillene som finnes, men andre tenkte kanskje på preventive piller… Noen snakket også om do-ned-skylling, mens andre mente at utedo var mer «behagelig».. Jeg kunne nok ha kommet med min kommentar som svar til den også jeg, men i stedet for så trakk jeg ikke i snoren men heller i smile-bånds-muskulaturen.. sannelig har folk også litt humor midt i alvoret. Alle med noe fornuft i hodet skjønner at noen partier ser at den norske befolkningen nå ser sin «besøkelsestid med hensyn til å tørre å få barn i motsetning til «våre nye landsmenn og kvinner» som etter hvert ser at man ikke kan bo og leve i Norge når man har et barnevern som er hyperaktive…. hva da med pillene jeg mener har best effekt?? Selv om de går på bekostning av folkeøkningern av etniske nordmenn, så ser man en liten økning (forhåpentlig) i bruken hos våre ikke-norske befolkning. dette bekymrer flere politikere, men hva har de skylden for selv?? Dette heter holdninger til folkestrukturen og måter de ønsker et «bærekraftig ssamfunn på» ved hjelp av offentlig sektor?? Hørte i dag på barneministeren om besteforeldre i dette, men mente hun dette i fullt alvor?? Jeg tviler på den påstanden hun kom med…valgflesk før et kommunevalg??

Selvkjørende biler

Nå har man fått selvkjørende busser som henter og bringer deg dit du skal..  heter det. Det som imidlertid blir det interessante blir å se hvordan disse vil takle våre vinterveier?? Hva når en slik buss skal ut på glatta?? Som «sommerbuss» kanskje, men jeg er likevel tvilende til virkningen i praksis for den slags. Blir disse også fritatt (som andre busser) for bompengebetalingen slik busssjåfører preiker om?? Jeg vil nok tro at «deler av den prisen i alle fall» er innbakt i billettprisen?? Jeg syns jeg ser fgor meg buss mellom Åndalsnes og Dombås som selvkjørende buss på vinterføret opp Romsdalen og til Dombås i skikkelig snøfokk?? Det samme gjelder mellom Mo i Rana og Bodø over Saltfjellet i samme type vær?? Noen ganger har den strekningen vert stengt i dagens trafikkmønster, og det blir det nok i dette tilfellet også, men på glatta blir dette litt vanskeligere vil jeg tro, uansett hvilken fjellovergang man må passere. Skal man først bruke buss er det vel tryggest at det sitter en erfaren sjåfør bak et ratt og som har full kontroll eller kontroll så langt det er mulig?? Det er vel andre farende langs veien enn disse alene??? Tenk også tungtrafikken dersom denne også «på sikt» skal kjøre med førerløshet??? Skremmende eller????

Spørretimen 17.10.2018

Det ble en merkelig opplevelse da man hørte Jonas Gahr- Støre stille det første spørsmålet i dagens spørretime. Han gav «oss» en sterk «bekymring» for at fødselstallet i Norge er nedadgående. Hans spørsmål var rettet til finansministeren i kraft av et innbakt spørsmål om kostnader til barnehager etc. før han kom til et helt annet poeng enn det han startet sitt innlegg/spørsmål om… Altså en «tåkelegging» av Arbeiderpartiets tankemønster som man med letthet kunne tenke dit hen at han også mente barne-fattigdommen i tilknytning til det han ikke sa, nemlig barnevernet som en ressurs for å motvirke den fattigdommen han tenkte på. Finansministerens svar strakk seg enda lengre uten at ett ord var nevnt om hvordan man «løser barne-familie-fattigdommen»??? Ingen svarte eller spurte både finansminister eller kommunalminister uten at man pakket inn staten og kommunene i dette uten å fortelle hva man egentlig mente, eller burde ha svart eller spurt direkte om?? Men ordet bærekraftig ble hyppig brukt begge veier… da vil jeg vite hva man mener med dette type bærekraftighet?? Slettes ikke rart at det fødes færre barn enn de «varme hender» man mener at man i fremtiden trenger, når de som sitter i regjeringen trenger en omsorgsplass og ikke vil motta hva som helst/hvem som helst som sin pleier?? Finansministeren påpekte at vi har gode velferdsordninger i Norge…..hvorfor bruker da elementene i offentlig tjeneste fattigdommen som grunn for å fylle opp barnevernet med barn på bestilling??