Fra Terje Haugoms tastatur

Publisert 26.10.2020
Foto: Colourbox (Innfelt privat)

Kan de gjøre dette?

I vitenskapens verden hersker det generell enighet om at vår klode er mellom 4 og 5 milliarder år gammel. I den kristne tro bør det ikke være noen umulighet å se skapelsesberetningens (1.Mosebok) 6 dager som vakre bilder på perioder i Jordas historie, der land og hav formes, og dyra – og til slutt mennesket – kommer inn i verden etter tur og orden. Skaperens allmakt og rolle forringes ikke, om man via et åpent sinn klarer å se det slik. Det er jo en stor mulighet for at de eldste bibelske skrifter også var beregnet på mennesker som levde for tusener år siden, og som – for å kunne fatte og begripe hvordan det hele ble til, – måtte få historien i enkle og lettforståelige bilder.

Noen trossamfunn har egne skoler, som drives som offentlige skoler, men har trossamfunnets offisielle syn i bunn, særlig i fag som religion og naturhistorie. Blant disse skolene er det noen som – i orienteringsfag – lærer barn og unge at Jorden er bare 6000 år gammel. Slik er det med den saken, om noen skulle våge å opponere. Som pensjonert adjunkt fra Grunnskolen – og med god kjennskap til det jeg her beskriver, – synes jeg det er betimelig å stille spørsmålet: Kan disse menighetsskolene ha lov til å undervise i naturhistorie med slike opplysninger som «fakta»? Gjør de dette, fordi skriftene i Bibelen ikke er eldre enn 6000 år, og derfor kan ikke Jorden være eldre heller? Er ikke å fornekte naturvitenskapens og arkeologiens dokumenterte fakta og målinger litt i drøyeste laget? Det burde ikke være noen konflikt mellom det vi vet i dag, og en kristen tro det enkelte menneske måtte ha i sitt hjerte! Hvorfor skal disse elevene unndras fra den kunnskap skolen egentlig skal formidle?

Bybane i eksisterende tunnel!

Dersom Bybanen må til Åsane bydel: Glem Bryggen! Glem Øvregaten! Glem å ødelegge Bergen historiske og kjære Sentrum! Hvorfor vil ikke Byrådet & Bystyret innse fordelene ved å starte Åsane-banen ved bybanestoppet i Bygarasjen, så rett fram og under jernbane-sporene, inn i tunnelen som går inn nedenfor Stadsporten og kommer ut igjen ved Bontelabo! Denne tunnelen ble tidligere jevnlig brukt av godstogene til og fra virksomhetene i Sandviken. Den må bare utvides og oppgraderes! Og med et «underjordisk» bybanestopp i området under Fløibanens nedre stasjon, har man løst alle problemer knyttet til vernet av Bryggen og Sentrum!

Ingen politikere har ønsket å kommentere dette glimrende alternativ! Våger de ikke tenke nytt og fornuftig, eller er de feige og blinde for fornuftige idéer fra grasroten? En evt. eiendomskonflikt med Jernbaneverket bør kunne løses parlamentarisk. Det er langt bedre å bruke denne halvferdige tunnelen til Åsane-trasé for Bybanen, enn evig bolig for byens flaggermus og øvrige gnagere! For alle bergensere som elsker Sentrum slik det er – og har vært langt tilbake i historien, – er dette det beste og eneste alternativ! Hvilket nok også sikkert vil glede både Riksantikvaren og Byantikvaren! Og de som setter pris på Verdensarven! Våger byrådene å lukke øynene for dette?

Øk sperregrensen!

Dersom vårt demokrati ikke skal råtne på rot, må sperregrensen økes til 10 %. Det betyr at vi får en nasjonalforsamling bestående av de største partiene, som har bredest støtte i folket. Småpartiene får da en oppgave å konsentrere seg om: Sitte på gjerdet til de har en så god politikk, at velgerne støtter dem i så rikelig monn, at de har noe på Løvebakken å gjøre!

Slik det er nå, er det i hvert fall minst tre små-partier som absolutt ikke har noe å gjøre der, hverken i Stortinget eller regjeringen. Å ha to partier i regjering som er under sperregrensen, er en hån mot det norske folk, fornuften og seriøsiteten! Og særlig ett parti på Stortinget er der kun for å lage trøbbel for bilbruk og vei-utbygging. En skam for vår nasjonalforsamling!

Venstres bærtur

Så har partiet nok en gang trakket i salaten! Nå synes de at hytte-eiere skal betale noe de kaller «grønn hytteskatt». Det skal etter kålhodenes mening være til beste for miljøet! Hallo! Er det noe alvorlig som feiler? Nordmenn og hytter er en historisk tradisjon fra veldig lenge før partiet Venstre ble født. En fødsel som for øvrig burde vært unngått. Hva i huleste kan en fornuftig begrunnelse for «grønn hytteskatt» være? Miljøet i hyttegrender ved sjøen eller på fjellet er helt toppers, og det skal hyttefolket få nyte GRATIS, – UTEN å betale ekstra for det! Skal man ikke kunne ha et lite krypinn ved sjøen på 53 kvadrat uten å betale en «grønn hytteskatt», er det noe tragisk alvorlig med folket i Venstre. Nå har de fått en søt og grei partileder, og da må de klare å framstå som fornuftige politikere, ikke som kålhoder! Nei, folkens, – velg med hodet ved valget høsten 2021, ikke med det du sitter på! Spis gjerne grønt, men for Guds skyld ikke stem på det!

Terje Haugom
Samfunnsdebattant