Frittalende nordmenn – pass dere!

Publisert 14.11.2018
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I Norge har det de siste årene blitt mer og mer farlig å åpne munnen å gi uttrykk for en del saker og ting – benevnelser og meninger, etc. Order rasist er blitt et yndet og svært misbrukt ord på tvers av partigrenser. Det kan ofte føles som om innfødte nordmenn ikke lenger får bruke sitt eget språk så fritt og selvfølgelig som bare for 15-20 år siden. Landet vårt er jo i løpet av denne tiden nærmest blitt invadert av asylsøkere/lykkejegere fra noen dusin land. De er altså egentlig å betrakte som gjester – gjester som ikke vil gå hjem igjen, fordi Norge er blitt verdens trygdekontor – også for dem som ikke har reelt beskyttelsesbehov grunnet krig og annen forfølgelse i sitt eget land.

Tradisjonelle ord er blitt fy-ord, og blir sensurert bort hvis man bruker dem f.eks. offentlig – i leserinnlegg eller taler. Blant disse er neger, degos, pakkis, etc. – mens man helt fritt kan kalle amerikanere yankees og folk fra Stavanger siddis og visse Sotringer slostril,-  alt dette og mye mer. Så vidt vites er det ikke lenger tillatt for norske radiostasjoner å spille Kurt Foss og Reidar Bøes «Bryllup i negerlandsbyen» eller den gamle gode Hottentottvisen som visstnok var skrevet av Torbjørn Egner! Så vidt vites betyr neger kort og godt svart, (fra negro) og er følgelig ikke et nedsettende ord! Hvite er blitt kalt blekansikter av svarte. Skal vi finne oss i det?! Hvis det forbudte ordet var svartinger kan man saktens være enig om at nettopp det ikke klinger så bra. Tverrpolitiske fanatiske overvåkings-patruljer, kaller det endatil rasisme hvis man sier noe nedsettende om muslimer/Islam. Når ble muslimer og Islam en rase?

Det blir spennende å se om noen blir anmeldt for rasisme e.l. hvis de beskriver noe i pakkisen i polarstrøkene! Såkalte komikere som en viss Torkildsen m/følge, ble i fjor tiltalt for å ha kalt en frisør i Rogaland for nazi-frisør – fordi hun ikke ville klippe en tilslørt muslim. Nazi-stempelet er selvsagt langt grovere og langt mer ærekrenkende enn de andre nevnte betegnelsene, – men mot alle odds tapte nevnte frisør saken, og måtte dekke saksomkostningene mens dem som virkelig var de «språklig kriminelle» slapp fri under latter og jubel.  Hva er det for et rettsvesen vi har fått? Og slike undermålere kaller seg komikere!

Mange andre tilfeller fra de senere årene kunne trekkes frem hvor vi skal bukke og legge oss flate for våre nye «landsmenn». Vi har bl.a. i minne når et kapell skulle bygges på Gardermoen, så fikk arkitektene beskjed om at det måtte ha et nøytralt utseende for ikke å provosere noen! Og det har endatil vært diskutert å forandre det norske flagg da korset kan virke provoserende på noen! Man kan i dag bare konstatere at det er våre «gjester» som bestemmer og som kan anmelde oss for mindre høflige ord – sammen med egne tverrpolitiske, som nærmest opptrer som en slags femtekolonister overfor egne borgere!

Pass munnen, ærede nordmenn og medborgere. Du kan bli arrestert av dine egne i ditt eget hjem hvis du ikke balanserer dine ord og benevnelser korrekt – for ikke å si politisk korrekt!  Et «galt» blikk er visstnok alt som i dag skal til for å bli anmeldt for rasisme! Var det ikke tidligere noe her i landet som het ytringsfrihet? Jeg kan ikke huske at loven om det noen gang ble opphevet og endret til ytringsforbud!

Wilfred Høsteland