FrP løgn i bøtter og spann!

Bergen. Publisert 7.4.2017

Av Terje Haugom
Politisk kommentator for Moderatene
Arkivfoto: JH Media

I Stortingets spørretime onsdag 5.april 2017 får partileder og finansminister Siv Jensen (FrP) spørsmål fra Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, om hvorfor FrP ikke har klart å stoppe utviklingen av bompengesystemet, evt. fjerne det totalt, slik de lovet i valgkampen for 4 år siden. Og om det er god politikk å heve bensinavgiftene – til ulempe og plage – ikke minst for så vel næringsdrivende som private. Om ikke FrP avgiftstrykket på bil – etter FrPs politikk – burde gå ned, i stedet for opp.

Siv Jensen uttaler at FrP «alltid har kjempet mot bompenger!» Dette er løgn i bøtter og spann! Det har aldri vært så dyrt å kjøre på norske veier som etter FrP kom i regjering! En tur fra Trondheim til Kristiansand koster 3.750.- kroner bare i bompenger! Dette er SYKT!

Videre hevder finansministeren at de største byene har fått mer til vei og trafikk enn noen gang før. Oslo ja, – men ikke Bergen! Og hva med E-16 mellom Bergen og Voss? Det burde være såpass intelligens til stede hos dem det gjelder, at arbeid med NY tunnel Trengereid – Stanghelle kunne settes i gang OMGÅENDE! Nå må samferdselsministeren våkne av koma! NTP må endres!

FrP er for svake! De kunne – da de kom inn i regjering – stått steilt på programmet som tilsa fjerning av landets bomstasjoner, ikke la seg presse av klima-ekstremistene i mikro-partiene som liksom skulle støtte dem! For denne handlingslammelse har de nå sørget for at den sterke Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kommer i regjering til høsten, hvor han ganske sikkert vil rydde opp i bompenge-tullet, bensinavgiftene, sentraliserings-pesten, og få på fote igjen nedlagte statlige organer og akkutt-avd. landet rundt – også i Odda! Vi ser fram til det! Nå vil vi i Moderatene ha politikere inn på Stortinget som forstår at de skal være det norske folkets tjenere, – ikke diktatoriske herrefolk!