Frykten for å snakke om det ubehagelige?

Publisert 28.2.2022
Foto: Colourbox

Flyktning- og asylstrømmen til Norge grunnet borgerkrigen i Syria, både engasjerte og irriterte. Den skapte også en god del splid innad i den norske nasjonen, noe de aller fleste av oss ikke ønsket skulle forekomme. PST meddelte den gangen at de fryktet voldelige sammenstøt og angrep på asylmottak. Media var selvsagt på banen så godt som hele døgnet. Men det var også mennesker på flere sosiale medier verden over, og som ofte kan gi et litt annet bilde av en situasjon, enn det «toneangivende» medier til tider gjør.

Norske medier er i dag blitt mer eier, politisk og byråkratisk styrt. I dag er mange pressefolk fortvilet over at de har mistet en rett til å skrive det de ønsker, noe de fortsatt har rett til å gjøre iht. pressens egen «vær varsom-plakat». Når media knebler seg selv – er det virkelig ille. Dette er jo et rent redaktøransvar. I henhold til Norges Grunnlov § 100, så har vi ytringsfrihet i Norge. Men i den senere tid har mange, også flere av våre folkevalgte, stilt seg spørsmål om hvor mye verdt denne  paragrafen egentlig er i den virkelige verden. Det er selvsagt også viktig for enhver å tenke nøye over hva man både sier og skriver.

Folkevalgte må kunne få snakke åpent med pressen om ulike problemstillinger, også relatert til innvandrings- og asylpolitikk, og uten at pressen, som skal være objektiv i enhver forbindelse, i etterkant prøver å framstille slike som både fremmed-hatere og rasister. Det faller helt på sin egen urimelighet. Når pressen krever respekt, så er det en forutsetning at pressen også viser det samme den andre veien. Pressen må unngå bruk av sanseløse verbale angrep, slike som ikke hører hjemme i seriøse diskusjoner eller debatter, og hverken på Internett, på radio, på tv eller i aviser og tidsskrifter. Pressen må ikke ha frykt for å snakke om det ubehagelige. Åpenhet har mange ganger vært med på å dempe konflikter i stedet for at de eskalerte.

I løpet av våren igangsetter Samfunnsmagasinet en ny serie som omfatter presse og media. Når publiseringen har startet, så er både våre mange faste lesere og andre velkommen til å kommentere. Vi ber da om at dere bruker siden «Skriv innlegg». Det er vår garanti for at det du skriver, ikke havner blant e-poster som regnes som spam.

Jan Hansen
Frilansjournalist (MNJ)
Ansvarlig redaktør.