Fylkessammenslutningen: Folket har talt!

Publisert 23.8.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Kommunal-diktatoren Monica Mæland har omsider forstått at sammenslåingen av fylkene Finnmark og Troms, ikke kan tvinges gjennomført over hodene på ca. 88% finnmarkinger som har stemt et klart NEI! Nå blir planen lagt på is – og skal opp igjen i Stortinget. Men det er også svært interessant at flere andre fylker som er truet av sammenslåing nå også har hengt seg på. Det gjelder Agder-fylkene. De vil heller ikke sammenslås. Så venter vi på et utspill fra Hordaland og Sogn og Fjordane, hvor der også er betydelig motstand. Rogaland har sagt klart fra for lengst, og vil ikke sammen med Hordaland.

Regjeringen Solberg er vel utvilsomt den regjeringen her i landet de siste over 100 årene som har skapt mest sinne og splittelse blant folk. Høyre og FrPs reform-galskap på en lang rekke områder i samfunnet, er uten unntak blitt møtt med klar motstand, men er ofte blitt trumfet gjennom med tvang og overstyring fra regjeringen. Nevn aldri ordene DEMOKRATI og FOLKESTYRE for denne regjeringen – de aner ikke hva det betyr! Maken til arrogant drittsekk-oppførsel skal man sannelig lete lenge etter – hvis man finner noe lignende.

Nå gjenstår det å se om også Kristelig Folkeparti dolker finnmarkingene i ryggen. Det er merkelig hvordan mikropartier som Venstre og KrF kan bølle med hele landsdeler fra sine posisjoner på vippen og med ytterst minimal oppslutning – som for øvrig stadig går nedover. Det er en del partier – store og små – som egentlig kan droppe å stille lister i Finnmark ved neste valg. Jeg vil tro at ut fra deres klare demokratiske holdninger til denne aktuelle saken og til andre tilsvarende saker – vil Senterpartiet og Kystpartiet kunne gjøre brakvalg i både Finnmark og visse andre fylker. Vi venter med spenning! Mange nederlag venter Solberg-regjeringen – forhåpentligvis. Men det bør være klinkende klart for Solberg & Co at det ikke er en skam å snu. Og her det snues!