Går USA konkurs?

Publisert 1.10.2021
Foto: Colourbox

Er dette mulig at den nasjonen som går for å være den sterkeste, kan gå konkurs og hva det Kan bety for stabiliseringen av verden. Kan vi føle en lettelse eller frykt. En lettelse, kanskje. En nasjon som USA konkurs, vil ikke starte noe angrep mot andre nasjoner, eller en nasjon som USA som er vant med å være den sterkeste, som hele tiden har drevet med angrep av andre land, uten å ha vunnet noe. De har forårsaket og spredd frykt. Med sine herjinger har USA skapt terrororganisasjoner som Taliban, Al Qaida og IS. Den ene mer brutal enn den andre, men felles for dem er at de hater USA. Russland ser USA som nyttige idioter for å holde freden. Det samme gjør Kina, men ikke for enhver pris.

Hva kan en eventuell konkurs få for Norge? Ganske mange og negative konsekvenser. Dette fordi Norge har sitt oljefond i USA, noe som ikke var så smart. Oljefondet er eid av den norske stat, men hvem er så staten? Det er i vertfall ikke politikerne. Politikerne er ansatt av folket for å gjøre en jobb for folket. Det er riktig, det er folket og folket alene som er staten. Dermed må Grunnloven forandres med at riksrett er det folket som må avgjøre ved en folkeavstemning.

Med en konkurs i USA, vil sannsynligvis verdensøkonomien falle, om man da ikke slutter seg til Russland og Kina. Alle de land som har sluttet seg til Russland og Kinas banksystem, vil ikke bli berørt av en konkurs i USA. Det første Norge nå må gjøre, er å få oljefondet ut av USA, kanskje kan man da redde stumpene. Rekker man ikke det, må Norge lete etter mer olje, for noen andre bærekraftige næringer har ikke Norge, takket vær de regjeringer vi har hatt siden Norge ble en oljenasjon.

Nå må de norske politikerne få tilbake gangsynet, om de noen gang har gjort annet enn gått i blinde.

Hans Bauge
Samfunnskritiker