Generasjonspartiet svarer Rødt vedr. NAV

Publisert 24.11.2021
Foto: Colourbox

Svar til Mimir Kristjansson fra Rødt ang deres forslag om å sparke 130 NAV-ansatte. ( https://www.nettavisen.no/okonomi/rodt-vil-sparke-130-nav-ansatte-en-sentral-del-av-kontroll-og-mistillitshysteriet/s/12-95-3424206917?fbclid=IwAR06gznJvWHKEoAOnWdPa2Yx_W-5rJYsSYw05gFWX77mnB02j4a3hpCymHE )

Selv om vi i Generasjonspartiet ikke alltid stiller oss bak andre partier så har vi faktisk allerede diskutert Rødt sitt forslag i Nettavisen her om dagen om å sparke 130 NAV-ansatte. Disse 130 jobber som Rådgivende overleger (ROL) hos NAV og så langt så kan det virke som om de er ansatt ene og alene for å overprøve leger, spesialister og behandlingsinstitusjoner som alle har møtt pasienten det dreier seg om til motsetning for ROL som kun har et nummer, navn og epikriser å gå ut ifra.

Det at de overprøver disse er det samme som å si at de ikke har tillitt til andre leger og spesialister enn seg selv. Samtididig som mange av disse har spesialisert seg i noe helt annet enn det man skal bedømme en pasient for. Med andre ord vet ofte ROL enda mindre om sykdommen enn spesialistene vedkommende er blitt sendt til og som har fått utfyllende epikriser fra disse som støtter oppunder en uføretrygd som vedkommende får avslag på pga ROL sin overprøving.

I tillegg til disse mener vi at det er en del andre som bør gå og disse sitter hovedsakelig hos NAV Arbeid og Ytelse (NAY) i Tønsberg. Der har det gått prestisje i å avslå ut fra egne meninger og synsinger som når de bli klaget inn blir avslått på nytt av en av kollegaene og bugner i at kameraderiet går foran den reelle fakta. I tillegg overprøver disse NAV lokalt rundt omkring som tross alt har åpnet for å søke ufør etter en omfattende utredning både helsemessig og arbeidsmessig der det siste utføres om det er helsemessig gjennomførbart. Det er det samme som å spytte på sine egne kollegaer å si at de ikke kan jobben sin, for før eller seinere etter flere års tvangsutredning arbeidsmessig, til tross for alt alle epikriser sier at videre arbeidsutprøvning IKKE er hensiktsmessig, så vil disse få sin uføre fordi flere av dem pådrar seg enda større helseproblemer enn de først hadde og som aleine skulle ha gitt dem ufør om ROL og de på NAY hadde holdt seg til fakta fra første stund.

Enda flere penger ville bli spart om man fikk fjernet denne umoralen i NAY da det er ikke gratis å kjøre arbeidsutprøvninger år etter år, mens den syke blir sykere og sykere og ALDRI vil ha muligheten noen sinne å kunne vende tilbake til arbeidslivet om det så er 10…og om man ikke har avgått med døden i mellomtiden. Det betales ut masse penger til de som skal ha deg i arbeidsutprøvning og ikke minst spesialister man sendes til som bl.a. psykologer som tar rundt 3000,- timen ifølge det vi har fått oppgitt. Om disse stiller seg bak fastlege og andre spesialister viser det seg at NAY også overprøver dem. De leker rett og slett russisk rulett med syke folks liv og deres nærmeste og ofte ender det ikke bare med at den syke blir sykere, men familiemedlemmer blir psykisk utkjørt av det og de skaper faktisk flere syke i samfunnet vårt som igjen koster en masse penger.

Mimir sier det bra når han sier «vrangforestillingen om at folk i Norge er lurendreier som mest av alt har lyst på en ytelse fra Nav og at det er mulig politikerne jukser med pendlerleiligheter og reiseregninger, men at vanlige folk høyere moral enn det vi gjentatte ganger har vært vitne til fra flere på Stortinget». Det har han så rett i for om man spør de som ble født syke/skadet og de som har blitt syke eller skadd på jobben så vil nok samtlige si at de mye heller ville hatt tilbake jobben sin eller få en jobb de kan stå i framfor å være syke.

Da kan vi jo bare vente å se om Støre’s utsagn om at det er vanlig folks sin tur nå holder mål ved at de bl.a. rydder opp i den urett som utføres daglig mot syke og skadde mennesker.

Mvh Cayza Del Carmen
Leder Generasjonspartiet Lillestrøm

 

%