Gi våre eldre et løft som monner!

Bergen. Publisert 19.5.2017

Illus.foto: Colourbox

Våre eldre – som har slitt og gjort sitt for å bygge vårt samfunn – fortjener så visst å få et løft i alderdommen! De som er blitt pensjonister – og de som blir – skal ikke lønnes med mindre enn 25.000.- i måneden – regnet utfra nivå i 2017, minus en evt. minimal skatt! Og dette uansett om de er gift, samboende eller enslig – uavkortet! Og så skal pensjonen indeksreguleres, slik at kjøpekraften opprettholdes – også i alderdommen! Dette bør kunne iverksettes f.o.m. 01.01.2018!

Dette mener Moderatene at Regjering, Storting og Pensjonistforbundet bør kunne enes om! Det å få oppleve en god og trygg alderdom, gjør eldre mennesker glade til sinns! Det er langt bedre enn å lesse dem ned med økonomiske bekymringer! Og dette bør gå foran all veldedighet til andre land! La dem som har slitt for vår velstand få noe tilbake som monner! Alt annet er en SKAM! Ikke alle har jobbet på Stortinget, med rett til gullkantet pensjon!

Terje Haugom, politisk kommentator
www.moderatene.com