Gjør snømengdene om til rent sjøvann

Publisert 25.1.2018
Kilde og foto: Cision Wire News

Med betydelige snømengder er NCCs snørensemaskin igjen avgjørende for miljøvennlig håndtering av all den møkkete snøen som fjernes fra Oslos gater og plasser.

 SE FILM PÅ YOUTUBE: NCC SnowClean sikrer bærekraftig snøhåndtering

https://www.youtube.com/watch?v=-8IoWjmNYuY

 For NCCs egenutviklede snørensemaskin SnowClean ved Akershuskaia i Oslo gjør ikke bare snømengdene om til vann, men skiller ut forurensningen før smeltevannet slippes ut i fjorden.

– Gjennom seks sesonger har vi tatt hånd om en mengde materialer og levert dem til godkjent deponi. Tungmetaller som kan utvinnes fra snøen og vannet, blir gjenvunnet, forteller anleggsleder Hans Kevin i NCC.

I tillegg til grus, slam og mengder av miljøskadelige materialer, er både mobiltelefoner, sykler, handlevogner, kantstein og et bord (!) fanget opp i renseprosessen.

Høy aktivitet 
Maskinen bærer navnet S/S Terje etter NCCs sjefingeniør Terje Myrhaug som var hjernen bak utviklingen av det selvrensende, flytende snøsmelteanlegget. I sesongen håndterer anlegget snø både fra kommunen og fra private.

– S/S Terje er Oslo kommunes foretrukne snødeponi, og det er derfor viktig at slike snødeponitjenester er tilgjengelige. Det er ikke plass til snølagring i mange av byens gater, og mange brukere forventer en snøfri by, sier seksjonssjef Joakim Hjertum i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Med solide snømengder øker aktiviteten ved anlegget, og på det heftigste kan det rulle inn en lastebil med snømasser hvert tredje minutt, tilsvarende over 500 kubikkmeter snø i timen, forteller Kevin.

– Vi kjører døgnet rundt nå med kontinuerlige dag- og nattskift. Vi har så langt håndtert 75 prosent mer snø sammenlignet med fjorårets sesong sammenlagt, og vi forventer høy aktivitet i tiden som kommer, sier anleggslederen.  

Omfattende renseprosess
Selve renseprosessen starter med at snøen tippes ned på prammen ved kaien. Anlegget smelter så snøen ved hjelp av energi som hentes ut av plusstemperatur i sjøvannet. Under og etter smelteprosessen blir vannet renset for alle forurensninger som faste partikler, oljerester og tungmetaller.

Digitalt måleutstyr kontrollerer at påkrevde miljøkrav etterfølges, og at det ikke skjer utilsiktede utslipp under drift.

– Vi ser det som positivt at anlegget leverer i henhold til de utslippstillatelsene som foreligger for anlegget, sier Hjertum.

– Et populært miljøtiltak
På en gjennomsnittlig snøsesong blir 180 000 kubikkmeter snø kjørt vekk fra Oslos gater, et betydelig volum som S/S Terje håndterer greit. Tidligere ble denne snøen kjørt rett på sjøen, men med NCC SnowClean i drift fra 2012 har Oslo vært en pionér innen bærekraftig håndtering av snømasser.

NCCs løsning er et populært miljøtiltak, ifølge Hertum.

– Snørenseanlegget er sentralt plassert, slik at vi også sparer miljøet gjennom færre transporter ut fra byen til deponiene. I tillegg blir det enklere å brøyte veien når vi kan kjøre bort snøen – blant annet kan vi oppretthold et godt vedlikehold på sykkelveiene, sier kommunens seksjonssjef.

Fanget opp av NCC SnowClean 2012-2017
2446 tonn grus

480 tonn slam
23 tonn blandet avfall
22 tonn store steiner
64 kg sink (Zn)
33 kg kobber (Cu)
12 kg krom (Cr)
8 kg nikkel (Ni)
8 kg bly

+ Sykler, handlevogner, et bord, mobiltelefoner, kanstein og annet skrot.

Kilde: NCCs snøsmelteanlegg. Sluttrapport for prøveperioden 2011-2015 og årsrapport 2015-16, Hjellnes Consult AS.