Global nedkjøling ikke lokal for våre strøk

Publisert 3.4.2018

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Der snakkes om såkalt global oppvarming – at vintrene blir varmere og varmere. I følge Meteorologisk Institutt, blir mars måned i år den kaldeste mars måned på mer enn 100 år!  For 7-8 år siden hadde vi en lignende lang og svært kald vinter. Det er rett og slett ikke sant at der foregår en global oppvarming som miljøgrupperingene fabler om og forlanger kostbare tiltak mot, og som visse politikere på venstresiden også ser ut til å tro på.

Det er ikke bare i Nord Europa at vinteren har vært lang og hard – det samme gjelder USA og Canada og østover i Sibir. Og med snø og frost helt ned til Middelhavet, skulle myten om global oppvarming være ganske død! Denne GLOBALE NEDKJØLINGEN (!) er altså ikke lokal for våre strøk.

Jeg minner her om at i april 1912 – altså for 106 år siden, da gigantskipet D/S Titanic støtte på et isfjell og sank i Nord-Atlanteren sørøst for New Foundland – var det den rene køen av store og små isfjell som hadde revet seg løs i nordområdene og var på ferd sydover i Atlanteren. Var det den såkalte globale oppvarmingen som var i gang? Nei! Det var en av naturens hendelser – hendelser og endringer som går i begge retninger med ujevne antall års mellomrom. Nå skrikes der også om store isflak som er på gli fra polarområdene. Det er altså på ingen måte noe nytt! Naturen og klimaet endrer seg gjennom årene – både til kaldere og varmere perioder.