Globalistene i Regjeringen og på Stortinget må skiftes ut

Publisert 11.1.2021
Foto: Colourbox (Innfelt privat)

I september må alle globallistene på stortinget og regjering skiftes ut. Demokratene vil om vi kommer på stortinget i 2021, stoppe og reversere alle avtaler som ødelegger: Norge, vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og vårt demokrati. Denne kampen vil vi kjempe for folk og fedreland. Demokratene vil trygge Norge ved å videreutvikle og opprettholde Norge som et fritt, selvstendig land som er eid og styrt av norske innbyggere.

Alle som følger litt med i politikken vet at statsminister Erna Solberg og AP leder Jonas Gahr Støre ønsker norsk medlemskap i EU. Tro meg, de ligger ikke på latsiden og de har overhodet ikke tenkt å gi opp kampen om norsk medlemskap i EU. Dermed har de utviklet en strategi for å gjøre Norge mest mulig avhengig av EU ved å integrere vårt samfunn tettest mulig inntil det indre marked i EU, samtidig som de godtar direktiver og traktater mellom Norge og EU.

Under dekke av at Norge er avhengige av EU og EØS for å få solgt varene våre, så tilpasses Norge stadig nærmere EU. Denne tilpasningen går bare fortere og fortere. Fagbevegelsens og norske arbeidere sin uro og over EUs vikarbyrå-direktiv ble som vi alle husker avfeid av AP det samme ble ACER. Videre ble datalagringsdirektivet som vi alle husker implementert uten hensyn til hva faginstanser, andre partier eller den norske befolkningen mente om disse sakene. Et nei er aldri et nei, bare en omvei statsminister Erna Solberg og AP leder Jonas Gahr Støre. Det er først ved et ja – at det aldri åpnes for omkamper.

Demokratene er et klart Nei til EU-parti, og vi er også imot: Migrasjonsavtalen (GCM) – EU – Særordninger for utlendinger – ACER – EU – EØS – Verdensrekord i ukritisk U-hjelp og bistand – Miljøhysteri – Avvikling av norsk oljeindustri – Økonomisk støtte til muslimske trossamfunn – Trygdeeksport til utlendinger – Schengen og TISA / TTIP. Dette bare for å nevne noen få viktige saker som Demokratene vil sette på den rikspolitiske dagsorden, etter stortingsvalget i september.

Ja, vi trenger norsk kontroll og selvråderetten over eget fedreland og våre naturressurser til lands og vann. Og her må det det ryddes opp. Første mulighet for at det norske folk kan si sitt er ved stortingsvalget i september i år. Demokratene vil selvsagt stoppe og motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser. Vi har tro på at en fornuftig og miljøvennlig utnyttelse av naturrikdommene vil gi økt verdiskapning. Ved å ta kysten, byene og distriktene i bruk, vil vi sikre retten til våre havområder, styrke vårt næringsliv, vårt miljø, natur og norsk kultur.

Demokratene vil arbeide for at biologisk mangfold og økologisk balanse gir en bærekraftig selvforsyning, utvikling og høsting. Ved å styrke lokaldemokratiet vil Demokratene styrke et mangfoldig og livskraftig samfunn i hele vårt vakre Norge. Desentralisering av makt og mer direktedemokrati – er etter min mening særdeles viktig for å gi det norske folk større og bedre muligheter til å være med på å bestemme over Norges og egen fremtid. Dette er bare litt av hva Demokratene vil gjøre ved alltid å sette Norge først!

Vidar Kleppe

Politisk nestleder i Demokratene