God lønn for barnefødsler?

Publisert 11.3.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Antall aborter for kvinner under 30 år stiger. Det må være lov å ha sitt syn på og mening om dette fenomenet. Norske kvinner føder langt færre barn enn før. Etter min mening skyldes det i vesentlig grad 3 faktorer: Norske kvinner er i en årrekke blitt oppfordret til å komme seg ut i arbeid, ta utdannelse og søke lederstillinger, samt ta del i Forsvaret.

Pga. et opphetet tempo i samfunnet, og de høye bo- og levekostnadene, må både far og mor jobbe. Og så er det et faktum at likestillingen i Norge er – i overdreven grad – skjedd på kvinnens premisser. Den gode, gamle kjernefamilien eksisterer så vidt det er. For manges vedkommende er barn ikke lenger 1. prioritet, men karriere og unødvendig høy levestandard. Flott hus, minst to biler, hytte på fjellet, og sydenturer flere ganger i året – kanskje 1 eller 2 barn, aller nådigst. Dessuten er ekteskap og samboerskap altfor lett å oppløse. Og alene-foreldre har det tøft! Derimot har innvandrerfamilier forstått dette med barn!

Det vi alle har lett for å glemme er, at våre barn er den viktigste ressurs vi har. Barna er de som skal føre samfunnet videre, sørge for at vår velstand og trygghet overlever, at foreldre og besteforeldre skal ha en god og trygg alderdom osv. Og viktigst av alt: Barn skal være ønsket, og har krav på kjærlighet, omsorg, trygg og god oppvekst. Hva om Norge satte ned tempoet litt? Og hva om norske kvinner i 20- og 30-årene fikk mulighet til å sette morsrollen i høysetet?

At gode parforhold som beviselig lever i kjærlighet ble premiert med solid lønn (pluss barnetrygd selvsagt) – på linje med utearbeidende lærere, sykepleiere o.l. – for å la minst 3 – 5 barn komme til verden, hvor mor gjør som mødre gjorde på 50- og 60-tallet, tar seg kjærlig av barna og hjemmet til de skal begynne i 3. – 5.klasse, og far har normal arbeidstid ute, for så å komme hjem i familiens skjød etter arbeidstid. Barn som vokser opp slik, vil – slik vi hadde det som barn – få en god framtid, uten stoff, gjenger og kriminalitet som fritids-aktiviteter. Slik det er i dag, havner mange unge i dårlig miljø, nettopp pga. foreldre som er trøtte og slitne, og ikke har nødvendig tid og overskudd til barna.

Mange av dere lesere vil synes jeg er håpløst gammeldags, noe jeg faktisk blåser i. Men de som er født på 50-tallet – som jeg er – vil være enig. Det må være mulig å snu litt på utviklingen i samfunnet, løfte kjærlighet og gode parforhold, og ditto barnefødsler i trygge omgivelser fram, og premiere barnefødsler. En klok mann sa også: Husmor-yrket er Norges siste adelstand!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.