Den gode NRK-glippen

Publisert 17.4.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: Wikipedia 

Ja for det må jo ha vært en glipp! Det er vel knapt noen som kan forestille seg at NRK med viten og vilje hadde gjengitt et intervju med en person som sa noe positivt om FrP og de svenske Demokratene? Det skjedde nemlig i Dagsrevyen 1-2 dager etter terroraksjonen i Stockholm. NRK’s reporter lyn-intervjuet flere personer på gaten i Stockholm, og en av dem gav uttrykk om at politikerne for lengst burde tatt advarslene fra norske FrP og svenske Demokratene alvorlig. For det hadde nettopp gått slik begge disse partiene hadde spådd for lenge siden! Det er jo en kjensgjerning at flere av FrPs «profetier» som ble fremsatt av bl.a. Carl I. Hagen for 30 år siden – eller mer – faktisk har gått i oppfyllelse. Men det ties der om fra andre partier – fordi disse selv har bidratt til at spådommene er blitt til virkelighet!

Galskapen fortsetter

Hoved-ansvaret for dagens situasjon i Norge, m.h.t. den sterke økningen av vinnings- og voldskriminalitet, som alle vet hovedsakelig begås av personer «av utenlandsk opprinnelse» – som det så fint heter – var regjeringen Gro Harlem Brundtland som uten å spørre folket i en så stor og viktig sak – fikk Norge inn i det ulykksalige Schengen-samarbeidet! Her ligger nemlig kjernen til en hodeløs masseinnvandring av alle slags elementer i fritt leide over våre grenser. 

Galskapen bare fortsetter – ingen har verken vilje eller evne til å stoppe det. Vi aner hvor det vil ende – konturene er allerede klare. Vi har skoler hvor innvandrerbarn er i stort flertall, og bydeler i Oslo som klart domineres av innvandrere med fremmede kulturer, som står i svært sterkt kontrast med vår egen kultur. 25% av Oslos befolkning er i dag innvandrere i første eller annen generasjon. Det er mildest talt skremmende! Slikt skaper konflikter som bare vil øke.

Brundtland og Schengen

Men tilbake til den gode NRK-glippen. Så vidt jeg har observert, har ikke verken NRK eller andre medier kommentert ytterligere FrPs og Sverigedemokratenes klarsynshet som har gått i oppfyllelse. Dette unnlater nok norske medier fortsatt å gjøre fordi det blir altfor pinlig – de har jo selv gjennom årene latterliggjort og tilbakevist spådommene som er blitt til virkelighet! Men det er likevel ikke bare FrP og Sverigedemokratene som har forutsagt dagens situasjon, og som har advart mot en slik utvikling som vi i dag står midt oppe i.

Andre våkne mennesker her i landet har også advart mot det samme, mens våre forskjellige regjeringer og andre rikspolitikere har lukket både ører og øyne, og latt det hele ture frem uhemmet. Landssvik er det rette ordet! Noen bør stilles til ansvar mens de enda er i live! Jeg vil til slutt påstå følgende «profeti»: Innen 50 år er etniske nordmenn i mindretall, og vi styres for en stor del av innvandrere og deres slektninger – ikke minst med muslimske ideer. Det blir en ny og fremmed tilværelse vår tids politikere har skapt for sine etterkommere, som utvilsomt i stor grad vil oppleve tilværelsen som et helvete! Utgangspunktet var regjeringen Brundtland og Schengen. Det er stikkordene!