Gode småpartier på hver sin tue!

Publisert 11.6.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Sfm.no 

Små nye politiske partier oppstår som regel etter misnøye med de etablerte partiene. Det er på en måte forståelig, men når flere av disse små partiene så å si har samme program – samme synspunkter på det aller meste, er det svært synd at de år etter år sitter på hver sin tue og skuler på hverandre. Det vil de sannsynligvis fortsette med å gjøre, og får på den måte aldri noen reell politisk makt. De blir som noen politiske klubber. 

Så vidt vites har der i noen av dem vært internt «bråk» – lederkamp og annen intern uenighet.  Dette er barnslig og knebler partiene fra innsiden. Hvis de virkelig mener alvor av å bli større og å kunne komme i maktposisjoner og slik oppfylle hva deres velgere ønsker, så må de ta tak i problemene hvis de skal tas på alvor! Det er en velkjent sak at svært mange velgere som liker programmene til disse partiene, likevel har den holdningen at «det har jo ingen hensikt å stemme på dem for de er jo så små og får ingen innflytelse likevel!»

Selvsagt er dette egentlig en meningsløs holdning fordi at når man likevel unnlater å stemme på dem, så forblir de like små fremover. Men grunnen til denne holdningen er nok at en del slike småpartier nå etter hvert har vært like anonyme og små i mangfoldige år. En annen side, som for øvrig er svært udemokratisk, er at disse partiene ikke får slippe til i partileder-debatter i TV. Og etter valgene blir de bare sopt sammen til «andre» – uten at man får vite hvert partis egentlige oppslutning.

Jeg vil i all korthet – og oppriktighet – anbefale Kystpartiet, Demokratene og Moderatene til å snakke sammen, og danne et felles parti. Programmene er jo 90% de samme. Da kan det etter hvert bli et visst håp om at deres absolutt ønskete politikk kan realiseres. Skal dere fortsatt opptre som individuelle «sekter», blir det aldri noe mer av dere, og det mest fornuftige er kort og godt å pakke sammen! Våkne opp og ta til fornuften! Vi trenger i høy grad deres politikk!