Grådighetskulturen har vunnet over etikk og moral!

Leder!
Publisert 16.2.2024. Oppdatert 15:40.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Synserne og spekulantene i bank- og finansbransjen, er igjen ute med sine spådommer og antakelser. Disse baserer seg ofte på signaler gitt hovedsakelig av Norges Bank. Synserne og spekulantene antar ofte og tror uten å vite? Eller: Vet de om alt allerede, og grunnet lekkasjer og innside-informasjon? Ikke lenger et ukjent fenomen i Norge.

Sfm.no noterer seg uansett at det nå spekuleres i om styringsrenten skal ned i sommer, til høsten eller til vinteren 2024 – 2025. Men! Først må kapitalkreftene få krevd tilbake alt de var med på «å gi»? i lønns- og pensjonsøkninger i 2023. Staten og kommuner er jo blitt en del av grådighetskulturen som synes å ha vunnet over skam og moral.

Staten m. fl. må og ta høyde for kravet om en markant økning av kjøpekraften for de aller fleste denne våren. Så må Norge senere bevilge ytterligere milliarder som skal skufles ut over hele kloden til både det ene og det andre. Og selv om også slike midler – og bevislig, er blittt brukt til kjøp av våpen, privatfly og gull i munnen til enkelte despoter.

Når vårens oppgjør omsider er over og kommet vel i havn, begynner den samme historien på nytt. Grådighetseliten sitter klar. Det blir nye prisøkninger på mat, drivstoff, energi, avgifter (både kommunale og statlige). Bare vent å se. Vi har fått bevitne dette før – gjentatte ganger, og vi vil få bevitne det igjen og igjen. Vi lærer aldri?

Skulle det vise seg at sfm.no tar feil, ha oss da på forhånd unnskyldt. Og i så fall beklager vi allerede her og nå.

Denne lederen er skrevet av Jan Hansen
Ansvarlig redaktør og frilansjournalist MNJ/IFJ