Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike

Kristiansand. Publisert 16.5.2017

Foto: JH Media

Kongeriket Norges Grunnlov ble godkjent av Riksforsamlingen på Eidsvoll den 16. mai 1814. Et underskrevet eksemplar ble overrakt kong Christian Fredrik dagen etter den 17. mai. Den bestod av 110 paragrafer i fem kapitler, fordelt på 24 sider i en innbundet bok. Grunnloven ble datert 17. mai, og datoen fikk i løpet av 1800-tallet status som Norges nasjonal dag. Grunnloven er grunnlaget for det norske folkestyret. Gjennom Grunnloven er vi sikret ytringsfrihet, trosfrihet og forsamlingsfrihet.

Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike basert på de verdiene vi har fått gjennom vår kristne kulturarv og humanismen. Norge skal styres gjennom lover vedtatt av Stortinget, eller av folket selv gjennom folkeavstemninger. Demokratene ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske og frihetselskende nasjoner i verden, men vi kan ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale utenlandske organer. Vi vil derfor trekke Norge ut av alle slike avtaler fra EU, EØS og Schengen.

Grenseposter bør gjenopprettes med nødvendig personell. Demokratene i Norge vil ikke delta i noen regjering eller aktivt støtte opprettelsen av noen regjering uten at folket blir spurt i en binnende folkeavstemning om vårt medlemskap i Schengen og EØS. Vi vil alltid sette Norge først! Et slikt vedtak tror jeg faktisk Eidsvollsmennene som var samlet i fra 10. april til 20. mai hadde vært fornøyd med.

Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene i Norge