Grunnloven ble datert 17. mai 1814


Publisert 17.5.2023
Foto: Colourbox (Innfelt privat)

Jeg vil ønske alle en fin og minnerik 17. mai i : Rødt hvitt og blått. 

17. mai blir ofte kalt barnas dag, men noe vi aldri må glemme er at 17. mai også er en dag for å minnes de mange som har kjempet ved å gi sine liv for et fritt, demokratisk og selvstendig Norge.

En selvstendighet som det er viktig at det Norske folk, også i fremtiden vil bevare og hegne om. Jeg vil minne dere alle på Kong Harald, sitt gode valgspråk som han har videreført fra sin far og farfar «Alt for Norge».

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Grunnloven ble godkjent av Riksforsamlingen på Eidsvoll den 16. mai 1814. Et underskrevet eksemplar ble overrakt kong Christian Fredrik dagen etter den 17. mai.

Den bestod av 110 paragrafer i fem kapitler, fordelt på 24 sider i en innbundet bok. Grunnloven ble datert 17. mai, og datoen fikk i løpet av 1800-tallet status som Norges nasjonaldag.

Grunnloven er grunnlaget for det norske folkestyret. Gjennom Grunnloven er vi sikret ytringsfrihet, trosfrihet og forsamlingsfrihet. Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike basert på de verdiene vi har fått gjennom vår kristne kulturarv og humanismen.

Igjen gratulerer med 209 års dagen Norge����

 
Vidar Kleppe
Fylkestingsrepresentant for Kleppelista i Agder