Grenseløs feighet, sannsløs frekkhet og stygg propaganda!

Publisert 11.4.2017

Av Jan Hansen,
Ansvarlig redaktør
Illus.foto: Colourbox

4 totalt uskyldige mennesker omkommer helt plutselig i den svenske hovedstaden Stockholm fredag den 7.april 2017. Et av ofrene var et barn på 11 år. Alle fire ble ofre for en gjennom feig og grusom terrorhandling. Den nå arresterte terroristen fra Usbekistan som sto bak den grusomme ugjerningen, hadde etter arrestasjonen frekkheten til å si at ”jeg er stolt over det jeg gjorde”, og ”jeg kjørte over vantro mennesker”, dette ifølge flere politikilder og svenske media.

Det som og er helt meningsløst i etterkant av et slikt gjennom feigt terrorangrep, er medias forsøk – på en nokså finurlig måte – å ”rettferdiggjøre” den ekstreme muslimens groteske handling, ved å bruke formuleringer i ulike oppslag som skal virke formildende for slike forskrudde mennesker. Svenske så vel som norske medier, har gjennom sine såkalte terroreksperter forsøkt å finne svar på hvorfor noen kan gjøre det som også ble gjort i Paris, Bruxelles, Berlin, London og nå også i Stockholm. Svaret er gitt for lengst. Det handler terror utført av sterkt radikaliserte muslimer som også omtales som ekstreme islamister.

Norsk TV2: – De ønsker å gjøre noe ”stort” for å ta oppmerksomheten bort fra sine miserable og mislykkede liv.

Er det ”stort” å drepe totalt uskyldige mennesker, til og med i et land hvor slike som terroristen fikk både mat, penger og tak over hodet? Ofrene fra terrorangrepet i Stockholm hadde absolutt intet å gjøre med den muslimske terroristens privatliv på noen som helst måte. Hvem har så det direkte ansvaret for miserable forhold i den gamle sovjetstaten Usbekistan? Svaret er soleklart! Det er selvsagt landets politikere og myndigheter, ikke den vanlige sivilbefolkningen, og langt mindre uskyldige mennesker som gikk fredelig på gaten i Stockholm da terrorangrepet fant sted.

Den muslimske terroristen skal også ha uttalt at ”jeg bomber Sverige fordi Sverige bomber mitt land”. Dette har også framkommet i svenske medier. Hvor når gikk Sverige til angrep på Usbekistan og bombet landet? Bare å komme slike sansløse påstander tilsier at terroristen ikke kan være særlig oppdatert på faktiske forhold. Sverige har aldri vært i krig med den tidligere Sovjetunionen som også Usbekistan var en del av. 90 % av landets befolkning er muslimer. Dersom alt var så rosenrødt i alle muslimske samfunn, hvorfor har da så mange ”miserable og mislykkede liv”, og som derfor rettferdiggjør grusom terror mot mennesker som ikke på noen måte skader dem. Det er totalt ubegripelig.