Grunnloven er overordnet alle andre lover!

Publisert 22.11.2021
Foto: Sfm.no (Wikipedia innfelt).

Nå er det skrevet mye om Grunnloven, men det virker som man må ta tak i dette i det uendelige. Norge feirer Grunnlovsdagen som faktisk er 17. mai. I jus studiet poengterer de det jeg har skrevet mangfoldige ganger og redaktøren i Samfunnsmagasinet har tatt opp det samme. Grunnloven er Overordnet alle andre lover og Forskrifter, ikke en gang folket med folkeavstemninger kan overprøve denne. Hverken Konge eller Stortingspresident har noe å si vedrørende Grunnloven. Den er absolutt.

Hva er det så som skjer? Grunnlovens § 98 er soleklar. Absolutt ingen må utsettes for forskjellsbehandling av noe slag, men det skjer hver bidige dag. Om Ola Nordmann begår ett eller annet tyveri og han blir tatt for, blir det tiltale og straff, men når en eller annen politiker gjør det samme stjeler og fraraner noen av folket penger, da skjer det ikke noe med denne eller de politikerne. Politikerne ville protestere iherdig på dette, men sannheten kan ikke underslås. Vi har pensjonist tyveriet som Samfunnsmagasinet har tatt opp svært mange ganger. Uten at det har blitt noe bedre. Det staten gjør her er ran så godt som noe. Skulle man få reparert denne tyveriskandalen med pensjonstyveriet skulle de politikerne som er skyld i dette bli stilt for riksrett og denne skandalen må repareres med at de menneskene som ulovlig har fått sin pensjon avkortet, får sine penger tilbake med renter.

Det er ikke bare pensjons ran som begås. Vi har også politikere som med fult overlegg bryter med Grunnlovens § 97. Lover blir forandret og det kan være enkelte individer som lider store tap som følge av dette. I de sakene der Grunnlovens § 97 blir brutt på en slik måte at enkelt individer blir nektet å betjene sin gjeld og at personen da blir sittende som livsvarig gjeldsslaveri, også i de tilfellene skal her staten dekke denne gjelden. Grunnloven er der for å gi politikerne en pekepinn hvordan landet skal styres og å beskytte folket mot ethvert overgrep enten fra politikere og eller forvaltning.

Hva så med NAV skandalen som Anniken Haugli var ansvarlig for. Det er veldig stille om den saken. Dessuten er oljefondet som har navn som pensjonsfondet utland og alt jeg ovenfor har skrevet skal skadene umiddelbart bli reparert, også lovbruddet Anniken Haugli sto for, skal repareres. Riksrett er stikkordet!!

Hans Bauge
Samfunnskritiker