Grunnloven og bompenger

Publisert 25.3.2024
Foto: Sfm.no

Jfr. Adv. Olav Sylte: «Innføring av bompenger er ikke bare politikk. Det handler også om juss. Det viser seg nemlig at en ny bestemmelse i Grunnloven kan sette kjepper i hjulene for norske avgiftskåte myndigheter.» Vi ved grasroten har i alle år hevdet at bompenger strider mot menneskerettighetene, altså bl.a. retten til fri ferdsel.

Grunnlovens § 106 ble iverksatt for 4 år siden, og lyder slik: «Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene og velje seg bustad der.»

Stor takk til adv. Sylte som på nettet kaster et så klart lys over dette fenomenet som er til plage og grenseløs irritasjon hos hundretusener av norske bilister. Og over 100.000 norske familier lever under fattigdomsgrensen, og er avhengige av bil for å få handlet mat osv. Bompenger setter store begrensninger for dem. Myndighetene er forpliktet til å ta hensyn til samfunns-kjedens svakeste ledd, og uten å forskjellsbehandle. Anbefaler leserne å lese Grunnloven sier noe om bompenger | Artikkel | Advokatfirmaet Sylte (advokatsylte.no)

Så – alle dere Norges avgiftskåte kommunepolitikere, inklusive Bergen, Oslo m.fl., – det dere driver med – innkreving av bompenger overalt, – er ulovlig, uetisk og et brudd på Norges Grunnlov § 106 og Menneskerettighetene. Dere skulle møtt for domstolene alle sammen, slik andre borgere må, når de har gjort noe ulovlig. Det er Statens soleklare oppgave å planlegge, bygge og vedlikeholde alt av veier, broer og tunneler i Norge, samt drive innlandsfergene, som er en del av samme veinett. Finnes det politikere blant dere som vil vedgå å ha begått disse lovbrudd, og dermed gjøre opp for seg ved å fjerne hele bompenge-tyveriet?

Terje Haugom, samfunnsdebattant.