Har de store bankene i Norge for stor makt?

Publisert 16.12.2021
Foto: Privat

Bruker mange banker hvitvaskingsloven for å kvitte seg med kunder som de ikke “liker”. Finanskomiteens slo fast i sin  innstilling til ny hvitvaskingslov at alle borgere i eit moderne samfunn trenger rett til bankkonto. Bankenes sin mulighet til å avvise kundeforhold bør være svært avgrensa og må være en utvei som kommer  på tale først når andre tiltak er uttømmende.

Finanskomiteen påpekte også at man bør legge til grunn at større banker, har større evne til å håndtere slik risiko enn mindre banker, og at dette bør virke inn på hvem man kan avvikle eller avvise kundeforholdet til. Hele grupper/sektorer kan ikke nektes finansielle tjenester utelukkende på grunn av  hvitvasking risiko som i tillegg er i rettssystemet.

Finansavtaleloven § 14  er helt klar: En bank ( stor eller liten ) må ha saklig grunn for å avslå å ta imot innskudd eller utføre betalingstjenester på vanlige vilkår. Begrunnelsesplikten  er svært viktig og  underretningen skal inneholde opplysning om tvisteløsningsordning (Finansklagenemnda).

Jeg står ikke frem å forsvarer eventuelt de som har gjort ulovligheter, men det skal mye til før en bank nekter firmaer å ha bankkonto slik at man må nedlegge all virksomhet og arbeidsplasser gå tapt.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag