Har vi et demokrati eller et stinkende parti-diktatur?

Publisert 18.1.2021
Foto: Wikipedia/Andreas Halvorsen

Om Grunnloven skulle ha gått ut på dato, har også rettsstaten gått ut på dato. Da er ikke skrittet langt for at Norge skal forandre seg til ett diktatur. Det er svært bekymringsfullt at regjeringen underslår sin plikt med å informere Stortinget detaljert hva de driver på med, altså hemmeligholder sin klare plikt å informere Stortinget.

Det er rett og slett ett alvorlig brudd på Grunnloven å gjøre det. Det er Grunnlag for en riksrettstiltale mot statsministeren. Om dette ikke blir gjort, er vegen veldig kort til at Norge blir ett diktatur. Ett demokrati er mer enn frie valg, mye mer, som jeg har skrevet før. Det er en plikt for alle oppegående norske statsborgere å kjempe for at demokratiet skal bestå og når faren for diktatur er overhengende som det nå er, er det den riksdekkende pressens plikt å publisere dette.

Om dette ikke skjer, har Norge sunket slik det var i Sovjet, at media bare sendte ut propaganda. Om TV 2 er redd for å bli fratatt konsesjonen, om man griper denne saken som den bør publiseres, da er man igjen inne på gale veger. Da jeg var med på Lønning og Staff for mange år siden, der jeg var med på å hudflette politikere og byråkrater i så vel stat som kommune, fikk jeg en melding fra Per Ståle Lønning at en tidligere justisminister ville frata TV 2 konsesjonen om ikke jeg skulle tas vekk fra programmet.

Jeg derimot hadde oppnådd det jeg var ute etter, beviser på at det jeg poengterte i programmet stemte. Det har vært observatører ved vert Stortingsvalg siden 2009 og de har rapportert at demokratiet i Norge er i fare at valget ikke foregår slik det skal være i ett demokrati.

De alvorligste feilene er at små partier ikke får en sjanse til å bygge seg opp i det hele tatt. Ved ett valg i ett demokrati, skal alle partiene som stiller, stilles likt. De skal behandles på like fot, få akkurat like lang tid for å presentere seg selv til folket. Er ikke dette der, er Norge kun ett demokrati i navnet, altså hva man kan kalle ett stinkende blivende diktatur. I vertfall kan man kalle Norge nå ett partidiktatur. Dette kan jeg fortelle mer detaljert hva jeg mener med dette.

Jeg har observert ett valg i Russland for mange år siden. Der har alle partier små som store like stor rett til å få sine partier fremmet i riksdekkende kanaler på samme måte, altså slik det gjøres i Norge er faktisk Russland ett bedre demokrati enn det er i Norge.

Hans Bauge
Samfunnskritiker