Hatkriminalitet må bekjempes begge veier!

Publisert 6.3.2020
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Politiet i de nordiske land intensiverer nå fokuset på hatkriminalitet, et i utgangspunktet viktig tema. Årsaken er en rekke innvandrere i Norden som over tid har blitt utsatt for svært så grove sjikaner og blind vold på offentlig sted, handlinger man under ingen omstendighet kan eller skal akseptere noen steder.

Når dette er sagt, så spør vi i sfm.no samtidig om hatkriminaliteten bare skal bekjempes den ene veien, og årsaken til vårt spørsmål er grunnet alt det skjulte og åpne hatet som en god del ekstremene mennesker (i hovedsak fra muslimske land), åpenlyst viser overfor etniske og andre ikke-etniske norske og nordiske borgere.

Det hører med til normal folkeskikk å oppføre seg høvelig i det landet man velger å slå seg ned i, ikke minst vise respekt for de lover og regler som gjelder. Det gjør ikke alle innvandrere som har slått seg ned i Norge. For enkelte mener at deres religion står over både norske og internasjonale lover, noe de selv må forstå ikke kan aksepteres under noen omstendigheter.

Hatkriminalitet er ille for alle som rammes. Det er ikke hyggelig for en ungdom fra et latinamerikansk land å bli skjelt ut for «jævla negerfan», midt i hjerte av Oslo av to hvite norske menn, og som man skulle tro var «godt voksne» mennesker. Det er heller ikke hyggelig for en muslimsk ungdom å bli skjelt ut for «din jævla IS-sympasitør» av en hvit britisk borger.

Like uhyggelig er det for en etnisk norsk borger å bli kalt «ditt vantro svin», og «slike som deg har vi rett til å drepe». Sagt av en muslim med svært skjegg og kalott på hodet. Å gå rundt å true andre mennesker på livet, er i seg selv en alvorlig forbrytelse som må straffes hardt. Når enkelte ekstreme islamister nærmest får lov til å true hvem de vil uten straff, da er det svært alvorlig.

Fra politisk hold oppfordres det stadig til samhold og inkludering i landet vårt. I teorien er selvsagt alt mulig – rent politisk og teoretisk. Men når enkelte folkevalgte selv medvirker til en sanseløs forskjellsbehandling, og uten at de selv skjønner hvor galt dette er, så må man forsøke å kvitte seg med slike typer politikere, og helt uavhengig av hvilket politisk parti de måtte tilhøre.

Når det nå settes økt fokus på hatkriminalitet, er det ikke minst viktig at etablerte medier da følger opp hendelser fra begge sider av barrikadene. Media har som kjent et stort ansvar for at ulike syn kommer fram. Å bare kjøre ensporet på hatkriminalitet som rammer innvandrere og ikke andre mennesker i vårt samfunn, gjør at folk flest mister troen på medias upartiskhet.

Jan Hansen MNJ/IFJ
Ansvarlig redaktør
Samfunnsmagasinet