Helsedirektoratet med sin kjøttadvarsel

Publisert 4.4.2024
Foto: Colourbox

Nå går man der også ut med at man skal spise mindre kjøtt og særlig rødt kjøtt. De siste tiårene har hele 6000 gårder blitt lagt ned. Skal nå resten vi har bygges ned ytterligere? I tillegg så snakker regjeringen på både inn- og ut-pust at vi må sikre mat-tilførselen i dagens situasjon. Så går da Helsedirektoratet og skal ha folk til å spise mer «plante-basert mat». Da spør jeg, spiser de selv dette de vil at andre skal spise?

At frukt og grønt er greit er nå en ting, men her kan man tenke selv tror jeg. Har de da tenkt på hva som skjer med vilt-dyrene våre som det da vil bli mange flere av som ikke er med i forvaltningen av dem? Blir det da ikke dyresykdommer ut av det til sist? Kan dette smitte til folk? Hva vil da Helsedirektoratet gjøre? Ta for seg en pandemi som de ikke klarer å finne ut av?

Vilt er også mat tenker jeg. Da er det vel greit at vi forvalter bestanden slik at dette er og blir menneskeføde enten de liker det eller ikke. Slutt å spekuler ut noe som ikke hjelper i det hele tatt! Folk spiser det man ønsker å spise likevel. Sett med noens øyne, vil det da ikke lengre serveres elg fra Sikkilsdalen på slottet om noen år? Eller, hva skal slottsgjestene da spise? Snegler, tang og tare-tagliatelle? Eller hva med den samiske reindriftsnæringen, skal den avvikles nå da? Rein er jo også «rødt kjøtt», ikke bare den driften som reinsdyrjegere jakter på i jakttiden, villreinen? Hva da med rypene, er ikke de også «rødt kjøtt» sammen med storfugl man jakter på?

For de som ikke kan spise rødt kjøtt, så vet disse selv meget godt at de er henvist til annet kjøtt. Det er derfor jeg ser for meg i ironiens navn at om noen tiår, så ligger vi mennesker på alle fire og tygger på den samme maten som kua bare uten silo-safta. Men vrir oss i smerte fordi vi mangler flere av kua sine mager for at vi ikke får til å ørte på samme måten. Laksen til eksempel, har vi sett bilder av i media hvordan de har det i sin form for oppdrett. Det er vel ikke så appetittlig ser man? Heller da takke meg til selvfisket mat i den forbindelsen, da laksen ikke for min del virker appetittvekkende!

Ellinor Nerbø