– Hva er hensikten? Det spør Norvald Aasen Nettavisen!

Publisert 19.1.2017

Av Norvald Aasen
Illus.foto: Colourbox

Til redaksjonen i Nettavisen.

I Nettavisen kunne vi lese at nordmann er pågrepet for å ha forgrepet seg på 12 åring på Sri Lanka. Videre i reportasjen stod det at mannen er opprinnelig fra Sri Lanka, men har norsk statsborgerskap. Men da er jo dette at mannen er «nordmann» reinspikka løgn, herr redaktør/ redaksjon!

Det å ha et statsborgerskap er ikke det samme som å ha en etnisk tilhørighet til folkegruppen nordmenn! Hvorfor driver dere denne løgnpropagandaen? Nordmenn/ nordmann er en etnisk betegnelse, nordmenn er navnet på et gammelt folkeferd som har bebodd Norge gjennom tusener av år. Ingen blir nordmenn ved å få tildelt statsborgerskap.

Tidligere Høyesterettsjustitiarius, Carsten Smith, skrev at «Staten Norge er etablert på territoriet til to folk, nordmenn og samer». Klarere kan det ikke sies at begrepet nordmenn/nordmann er den etniske betegnelsen på ett av de to folk som historisk tilhører dette landet. Det var ikke territoriet til tamiler, somaliere, afghanere, pakistanere osv som Norge ble etablert på! 

Men kanskje dere bruker denne betegnelsen da det er hyggelig for dere å få det til å seg ut som overgriper eller andre kriminelle er nordmenn? Det er vel det som på godt norsk kalles å skite i eget reir, noe som norsk media er blitt rene verdensmestre i å gjøre. La en tamil eller singaleser, eller hva de nå er, få lov til å være det de er etnisk, dette forandres ikke ved et statsborgerskap eller om de har satt sine ben på norsk jord for en periode.

Jeg blir forbannet på denne løgnpropagandaen fra norske media om alle disse som plutselig skifter etnisitet, og blir til «nordmenn». Det må da ligge en hatefull agenda mot oss nordmenn bak denne praksis fra media?

Jeg sender kopi av mitt brev til PFU uten at jeg tror noe kommer ut av nett det, de sitter jo hele mediemiljøet på samme gren og dekker hverandre.