Hetsing av politikere

Publisert 10.6.2019
Foto: Wikipedia

Dette fenomenet har utvilsomt øket betraktelig de siste årene. Selv om hetsing og enda verre – trusler – er helt uakseptabelt, har enkelte politikere – både lokalt og på riksplanet – egentlig lagt opp til en politikk som folk flest heller ikke finner akseptabel! Jeg tror ikke at det noensinne her i landet har vært ført en så provoserende politikk overfor den alminnelige borger/skattebetaler som de siste rundt 10 årene. Det er klassisk at velgerne før et valg loves gull og grønne skoger, hvoretter de dolkes i ryggen av sine «folkevalgte» som takk for støtten.

Den sittende regjeringen er et utpreget eksempel på dette med alle sine nærmest diktatoriske «reformer» som de på forhånd ble advart mot av fagfolk og andre eksperter. Og av folket. I ettertid ser man jo at praktisk talt alle «reformene» er mer eller mindre mislykket. Rikspolitikerne trodde at de visste alt så mye bedre enn folk flest. Det gjorde de ikke, og det gjør de for øvrig temmelig sjelden!  Politikerne er ikke eksperter innen noen spesielle områder. De fleste av dagens politikere er kommet direkte fra videregående skoler og har stort sett ingen erfaring (eller peiling) fra det praktiske liv.

Men tilbake til våre lokale politikere. Her er det den enorme sløsingen med våre skattepenger og nærmest vanvittige økningen av bompenger som driver mange til en hatsk holdning til våre politikere. Det er helt forståelig, og politikerne må da også i sine posisjoner være forberedt på protester og sinne blant folk/velgerne. Det betyr selvsagt ikke at man skal forsvare trusler og andre drastiske saker og ting, men kritikk – også av den hardere formen – må politikerne tåle.

Når de gang på gang i sak etter sak direkte misbruker f.eks. bompengene til helt andre formål enn de opprinnelig skal gå til, da vil selvsagt folk reagere.  Det er nemlig misbruk/feilbruk av bompengene når de går til helt andre formål enn vei-utbygging! Der foreligger helt unødvendige og svært kostbare luksus-planer i Bergen om sykkeltunell gjennom Løvstakken, strand ved Store Lungegårdsvann, og en videre utbygging av Bybanen som et klart flertall ikke ønsker.  De nevnte prosjektene vil beløpe seg til i alt milliardbeløp, og alle vet at forhåndsberegninger av omkostninger alltid blir både doblet og vel så det.

Det burde være en gylden regel også for politikerne at man ikke kan bruke penger som ikke er der. Jeg går ut fra at selv politikerne fører denne linjen også i sin egen privat-økonomi. Det er ikke bare å belaste folk flest med mer og mer bompenger for å presse gjennom prosjekter som er både helt unødvendige og uønsket! Når politikerne da bare følger sine egne ekstreme visjoner, så må de også regne med at det koker over for mange. Politikernes respekt for sine velgere går tydeligvis jevnt og trutt nedover. Demokratiske regler og holdninger blir tråkket på. Det skal man faktisk ikke akseptere!

Wilfred Høsteland