Historieløse 1.mai-plakater

Bergen. Publisert 4.5.2017

Av Wilfred Høsteland
Illustrasjonsfoto: Wikipedia

Jeg hører antagelig til de enfoldige som alltid har trodd at 1.mai skulle være en dag hvor arbeidere/lønnstakere ville markere sine ønsker og holdninger til vårt samfunn – altså kjempe for egne goder i eget fedreland.  Men så dum kan man altså være – trass i noen års erfaring med at det likevel ikke er slik.  Fremdeles er det utrolig mange historieløse og direkte fordummete mennesker som kjemper med plakater for et fritt land og folk som aldri har eksistert!  Jeg sikter til plakatene med «Et fritt Palestina» og «50 års okkupasjon er nok».

Styrer massene

Yassar Arafat hadde en utrolig evne til å styre massenes holdninger – i likhet med Mao Tse Tung i sin tid.  Arafat klarte på en mesterlig måte å få verdens venstreside til å tro at der en gang har eksistert en nasjon ved navn Palestina og følgelig et palestinsk folk.  Hvis man spør noen av dem man gjerne betrakter som mer eller mindre lærde om når nasjonen Palestina ble etablert, – eksisterte og ble avsluttet, blir de svar skyldig.  Og spør man de samme om hvem som styrte i Palestina, hvilken myntenhet de hadde, etc.etc. – så trekker de på skuldrene – spørsmålene var visstnok altfor pinlige og vanskelige!

Jødene har alltid gjennom tidene vært et forfulgt folkeslag.  Araberne (les muslimene) og siden nazistene – sto sammen med planer om utryddelse av jødene og sletting av staten Israel fra kartet.  Verdens sosialister har videreført den holdningen, og en av følgene er at Norge allerede for en rekke år siden ble betegnet som Europas mest antisemittiske stat!  Det kan man for øvrig også «takke» norske medier og politikere for.  De siste 15-20 årene har det vært ganske umulig å få pro-Israelske/jødiske innlegg på trykk i norsk presse.  Samtidig snakker norske mediefolk nærmest hemningsløst om vår ytringsfrihet og dens uvurderlige verdi.  Snakker om hykleri!

Fantasi-nasjonen

Hvis norske sosialister ikke har stort mer å demonstrere mot enn en okkupasjon som ikke eksisterer – av et folk og land som aldri har eksistert,- da bør slike plakater i anstendighetens navn forbys under feiringen av arbeidets dag!  Vi har i dag en regjering i Norge som systematisk river ned mye av det dere har vært med på å bygge opp de siste 70 årene.  Ta heller for dere Solberg-regjeringen – og la jødene få fred i sitt eget mer enn 3000 år gamle land Israel som i sin tid ble tatt fra dem. Det er Israel som har vært under okkupasjon – ikke fantasinasjonen Palestina!