Historien om Israel

Publisert 28.5.2021
Foto: Colourbox

Navnet Israel stammer faktisk helt tilbake til sønnesønnen til Abraham, Jacob. Han fikk navnet Israel av Gud for noe han hadde gjort som hadde imponert han. Jacob ble Israel og alle som fulgte han israelitter. Han skulle få av Gud et landområde i Kanan. Dette område var ett ørkenområde. Israelittene har som så alle de mennesker på jord rett til å kunne bo og leve i sine hjem. Dette folket utviklet seg fra ett folk som begikk drap på sine naboer, som opplevde hungersnød og ble redder av den nest yngste sønnen til Jacob som de eldre brødrene hans hadde holdt fanget i en grotte til han til slutt ble av brødrene sine solgt som slave. Alt dette som følge av misunnelse. Dette var Josef, og han kom da til Egypt og for en bragd Josef hade gjort for Farao, skulle Josef redde Egypt. Han skulle så få hele sin familie Israel til Egypt.Dette er rett og slett historien om begynnelsen på staten Israel og folket israelittene.

Israelittene utviklet seg mer og mer i negativ retning. De så i egne øyne at de var eksperter. Ingen måtte komme her å fortelle de skriftlærde når og hvordan Messias skulle komme, for det visste de skriftlærde og fariseerne. Ingen kan komme å fortelle dem noe annet.

Så ble Jesus født og den påsken Jesus skulle bli korsfestes, ryddet han opp i tempelet som da ble brukt som marked og ikke det det brukes til, bønn. Da de skriftlærde begynte å lage bråk, ble Jesus sint og sa klart i en spådom at Israel vil jevnes med jorden. Han sa da at det vil skje, men ikke når. Gud har gjennom tiden brukt andre folkeslag for å ødelegge Jerusalem. Tidligere var det kun Jerusalem og tempelet som skulle ødelegges, men det ble bygget opp igjen. At Israel en dag vil møte sin endelikt, tror jeg vil skje, men når er det ingen som vet. Det kan godt være palestinerne og at palestinerne og israelittene vil ødelegge hverandre. At det vil skje, det er helt sikkert. Hvorfor? Det er fordi Gud har sagt at det vil skje, men ikke når. 

Hans Bauge
Samfunnskritiker

Redaksjonens merknad: Dette innlegget er innsenders egen mening. Red.