HM Kongen orientert om eldre-ranet!

Publisert 12.7.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Pressefoto: Trond Isaksen

I forbindelse med den lovstridige samordningen av grunnpensjoner for gifte og samboende pensjonister og trygdemottakere, så har Samfunnsmagasinet tillatt seg å sende følgende e-post med orientering om saken til HM Kong Harald V. Selv om vi ikke har noen forhåpninger om en reaksjon fra Hans Majestet, men som tross alt har den utøvende makt sammen med HKH Dronningen, så har vi i alle fall gjort det vi føler er nødvendig, å orientere landets overhode om det gjennom simple ranet som 140 av 169 representanter i landets nasjonalforsamling godtar. Nedenfor gjengis e-posten i sin helhet.

E-posten til HM Kong Harald V har følgende ordlyd:

HM Kong Harald V
Det kongelige slott. Postboks 1 Vika
0010 Oslo

Halden den 12.7.2017

Sak: Stortingets medvirkning til ran av eldre samboende og gifte pensjonister.

Deres Majestet!

På vegne av et ganske stort antall tusen eldre pensjonister i Kongeriket Norge, og helt uavhengig av nasjonalitet eller etnisk opprinnelse, og som er gifte eller bor sammen med en annen person som også er pensjonist, så tillater Samfunnsmagasinet seg å informere Deres Majestet om at hele 140 medlemmer av landets nasjonalforsamling, medvirker til et gigantisk ran av disse pensjonistene. Visse personer er unntatt ranet.

Vi ønsker å minne Deres Majestet om at i 2014 ble Norges Grunnlov § 98 endret, og i den framkommer det klart og tydelig ingen må utsettes for usakelig eller urettferdig forksjelsbehandling. Det blir mange tusen gifte og samboende pensjonister i Norge, og fordi at hele 140 medlemmer av de 169 medlemmene i landets nasjonalforsamling, godtar et slikt ran. Man godtar dette ranet fordi den ikke-norske organisasjonen OECD, som også Norge støtter med millioner hvert år, har framsatt en helt uriktig påstand om at ”det er billigere for to personer å bo sammen”. Av nevnte årsak mener derfor hele 140 representanter på Stortinget at Kongeriket Norge, da kan tillate seg å stjele 10 % av hver av deres grunnpensjon hver eneste måned.

De 140 stortingsrepresentantene som støtter dette ranet, tilhører hhv. Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Vi ønsker videre å påminne Deres Majestet om at handlingen som de 140 stortingsrepresentantene her foretar seg, strider også mot selve intensjonen om ”Lov om samordning av pensjoner”. Den aktuelle loven er til for å samordne de pensjoner og trygder som en person kan få fra en eller flere instanser. Selve lovintensjonen gir derimot ikke noen uttrykk for at den, og bare fordi at man er gift eller har en samboer med pensjon, da har rett til å rane disse menneskene på midler som de individuelt har opparbeidet seg fulle rettigheter til.

Samfunnsmagasinet antar at Deres Majestet, som også har den utøvende makt iht. den norske grunnloven sammen med HKH Dronningen, ikke bifaller et slikt gjennom simpelt ran av landets eldre befolkning som vi her har orientert Dem om.

Med ærbødig hilsen
Samfunnsmagasinet
Jan Hansen
Ansvarlig redaktør.

NB. Kopi av denne e-post vil bli publisert i vårt magasin www.sfm.no.
Den vil også bli publisert på sosiale medier.