Høy IQ – lite vett!

Halden. Publisert 16.7.2017

Av Thorbjørn Andersen
Illus.foto: Colourbox

Husker jeg riktig, var det i avisen ”Dagen” jeg så de nevnte ordene for en tid tilbake. Avisen er en seriøs avis – i motsetning til mange andre – så jeg leste videre; der en ytring fremkom omtrent slik: ”Kjennetegnet på vår tids såkalte elite – er mennesker med høy intelligens – og lite vett.” Og jeg applauderte begeistret! Ordene passer bra i en tid med diskusjoner omkring sammenslåing – både her og der – med mulig tvang. Tvang, er for meg et ”fyord”.

Demokrati – er også et av tidens moteord som ofte brukes. Og – som like ofte misbrukes. Ordet har en positiv, og forførende klang. Så, vær på vakt! Det her kan være snakk om et nazistisk eller et kommunistisk system, som til syvende og sist i stedet handler om nettopp mer sentralisering, sentralisering, sentralisering… som slett ikke vil ende i realdemokrati. Tvert imot; diktatur – er det riktige ordet. Og ønsker nordmenn (kvinner og menn) slik styreform? Tenk! Bruk sommeren til refleksjoner foran høstens lureri!

Etter min mening er det på høy tid å klargjøre forskjellige begrep, som brukes av både byråkrater og partipolitikere, i dagens situasjon. Uforskammet hentydning – mener sikkert mange. Helt enig! Men: Dere skulle lest kladd. For, alvorlig talt: Demokrati – hva er det?   Diskusjon, er vesentlig, og viktig! Kanskje spesielt nå, foran såkalt ”valg” til Stortinget? Skrivemåten – er brukt bevisst. For også valg har blitt en stor vits, et narreord. Humbug! Alle partiene er like, mer eller mindre. Og alternativet – hvor er det?