Høyre-arroganse i praksis – statsministeren taus!

Publisert 21.9.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Wikipedia

Den 8. september skrev jeg et åpent brev til statsminister Erna Solberg her i Samfunnsmagasinet. Jeg viste til Grunnlovens paragraf 1 – altså den grunnleggende paragrafen for vårt lands selvstendighet og frihet. Jeg påpekte noen konkrete (av mange flere!) brudd som den sittende regjering har brutt og stadig bryter, og stilte i den anledning statsministeren noen enkle og direkte spørsmål – svært godt og dokumentert begrunnet.

Det hører med til alminnelig høflighet og respekt for landets borgere/velgere å svare når man får stilt direkte spørsmål. Som andre politikere, er også statsministeren en av våre tjenere – ikke en av våre herskere – slik ikke minst Høyre har fremstått de siste årene. Jeg sikter her til de mange såkalte reformer som har gått mot et klart flertall i folket og blant ekspertisen og fagfolkene, og til tallrike aksepter av pålagte EU-direktiver, m.m. – altså pålegg som etterkommes fra en union Norge ikke er medlem av. Dette er bare ett av bruddene mot Grunnloven som gjentatte ganger er blitt gjort.

Som det tradisjonelt arrogante overklasse-partiet Høyre jo er – som gjennom tidene har hatt en stygg tendens til å se ned på «almuen» – d.v.s. arbeidstakerne og de eldre og syke – forventet jeg egentlig ikke at statsminister Erna Solberg ville nedlate seg til å svare på mine spørsmål som ble stilt på vegne av svært mange. Jeg er fullt klar over at det ville være ganske pinlig å besvare spørsmålene fordi de jo er så avslørende i seg selv. De kan altså ikke benektes. Og politikerne med Høyre i spissen kan jo ikke innrømme at de igjen og igjen bryter Grunnlovens hoved-paragrafer. De bryter for øvrig også dagens skattelover ved å rane 10 ulovlige prosent av pensjonisters opptjente pensjoner etter anbefaling fra OECD. Altså enda et grovt lovbrudd!

Statsministeren har fremdeles muligheten til å svare på mine spørsmål – jeg vil tro at det ikke er tidsnød som er problemet!

Redaktørens merknad: Wilfred Høsteland stilte i sitt åpne brev til statsministeren bla. spørsmål om ikke den norske grunnlovens § 1 lenger var gyldig. Så langt har over 500 personer delt saken på Facebook. Videre har i skrivende stund over 980 besøkere lest selve saken. Som et påheng kan nevnes at det åpne brevet fra sfm.no med liknende ingredienser, er i skrivende stund lest av over 6 700 besøkere. Så Erna Solberg skal vite at folk flest følger med, også gjennom sfm.no om hva som skjer i Kongeriket Norge.

At statsministeren kanskje ikke skjønner(?) hvorfor Norge har en grunnlov, får oss i sfm.no til å stille spørsmål om hun slev aner hva hun driver med. Hun kan neppe ha forstått at enhver politiker, og i særdeleshet en som er landets øverste etter HM Kongen, har en ubetinget plikt til å følge grunnloven, ikke tråkke over den slik Erna Solberg og hennes likesinnede har foretatt seg flere ganger. Blant annet ved å bøye fullstendig kne for fremmede makter. Tenk over hvordan noe liknende ble sett på under 2. verdenskrig – ikke minst i etterkant.

For en politiker og maktinnehaver å la være å bry seg om selveste grunnloven, er pr. definisjon et svik mot land og folk. Det er å håpe på et politisk skifte, slik at Norge kan komme seg ut av både EØS- og Schengen-avtalen. Når EU godtar en frihandelsavtale med Sveits, så må EU bare godta og akseptere majoriteten av nordmenns krav om det nøyaktig det samme. Det må bli en slutt på stadig pengekrav og pengemas fra den overbetalte politiske makteliten i Brussel. Norge kan heller ikke lenger være et av Europas største sosialkontor, som ellers ikke er like åpent for innbyggere og borgere i Norge. Nå rekker det. Nok er nok. Red.